PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Osteoporoza kod muškaraca

 

 Senior Man Trying To Sit Down

Osteoporoza je bolest od koje najviše obolevaju žene, zbog naglog pada nivoa estrogena u postmenopauzi i menopauzi. U svoj toj priči oko osteoporoze ne treba izostaviti ni muškarce. Procenjeno je da se svaki treći prelom kuka događa kod muškaraca. Može se reći i da je učestalost preloma kuka kod muškaraca jednaka učestalosti preloma kuka kod 5 do 6 godina mlađih žena. Takođe, smrtni ishod nastao kao posledica ovog preloma, dvostruko je veći kod muškaraca nego kod žena.

Osteoporoza kod muškaraca ima određene specifičnosti. Osnovno je pitanje da li su za dijagnozu osteoporoze isti kriterijumi za muškarce kao i za žene.

Muškarci u svakoj životnoj dobi imaju 20 do 30% veću koštanu masu (BMD) nego žene. Veća BMD nosi sa sobom i određene mehaničke prednosti, pa se kosti teže lome. Sa starenjem, kod muškaraca kao i kod žena , dolazi do smanjenja koštane mase, ali način na koji se koštana masa gubi kod muškaraca  je drugačiji. Naime, kod muškaraca je gubitak kortikalne kosti manji zbog veće periostalne apozicije i manje apsorpcije kosti. Sa druge strane, gubitak sunđeraste kosti se kod muškaraca događa zbog istanjenja koštanih gredica, dok kod žena nalazimo prekid njihovog kontinuiteta.

Analogno nastanku osteoporoze kod žena, smatra se da su promene u sekreciji muških polnih hormona, androgena, glavni razlog nastanka osteoporoze kod muškaraca. Starenjem, kod muškaraca dolazi do potpunog sniženja nivoa slobodnog testosterona u krvi. Androgeni podstiču rad i razmnožavanje ćelija kostiju, osteoblasta, koji izgrađuju kost i smanjuju broj i aktivnost osteoklasta, ćelija koje razgrađuju kost. Smanjeno lučenje testosterona je jedan od glavnih razloga osteoporoze kod muškaraca.

I kod muškaraca, isto kao i kod žena, estrogeni imaju veliki uticaj na koštanu masu i delovanje androgena na kost se ostvaruje njihovim prelaskom u estrogene.

Oko 18% slučajeva osteoporoze kod muškaraca uzrokovani su upotrebom lekova kortikosteroidima. Ovi lekovi potstiču rad osteoklasta i smanjuju dejstvo osteobčlasta. Oni i inhibiraju reapsorpciju kalcijuma u bubrežnim kanalićima i time pošpešuju gubitak kalcijuma iz kostiju. U 30 do 50% slučajeva uzrok postaje nepoznat, pa govorimo o idiopatskoj osteoporozi.

Dijagnoza osteoporoze kod muškaraca se takođe temelji na DEXA snimanju       (dvostruka apsorpciometrija X zraka). Ultrazvučna dijagnostika i merenje gustine kostiju nam pruža podatke o strukturi, odnosno o kvalitetu kosti.

Optimalan unos kalcijuma (1000 do 1500mg na dan i vitamina D (800IU) je osnovni zahtev u terapiji osteoporoze. Testosteron u terapiji može da poveća koštanu masu, ali se ne zna kako deluje na prelome kostiju. Bisfosfonati su lekovi koji smanjuju učestalost vertebralnih i nevertebralnih preloma, što je i dokazano brojnim kliničkim istraživanjima.

Prirodni preparat za osteoporozu Primed 3 kreći se lako je dijetetski suplement na bazi meda i prirodnog kalcijuma neophodnog za zdravlje kostiju. Uzimanjem ovog preparata, ublažavate simptome osteoporoze, smanjujete rizik od preloma, ubrzavate zarastanje nastalih preloma, rešavate problem paradentoze i bolova u kostima i zglobovima. Sa samo dve kašičice ovog preparat dnevno, unosite dnevne potrebe za kalcijumom. Prednost ovog preparata jesu potpuno prirodni sastojci koji imaju mnogo bolju apsorpciju i iskoristljivost u organizmu.

Primed 3 kreći se lako

Preparat Primed 3 kreći se lako možete kupiti u Primed biljnoj apoteci i Primed Biošopovima. Cena preparata je 1390,00 din.

Telefoni za informacije su: 0113912431, 0113288948, 0112168073.