PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Dijeta i/ili zdravlje

Na šta mislimo kada kažemo dijeta?

Kada kažemo dijeta, većina pomisli na restrikciju, minimalne obroke i uzdržavanje od svega što nam je lepo i ukusno.

Dijeta, zapravo, označava određeni način ishrane, koji u zavisnosti od potrebe, nekada zaista može da bude restriktivan, dok u drugim sitacijama više se odnosi na izbor i način pripreme namirnica koje koristimo u ishrani.

Nažalost, veliki broj osoba okreće se “dijetama” tek kada postoji neki konkretan problem. Najčešće se radi o gojaznim osobama, koje “dijetu” posmatraju kao sredstvo sa kojim će u određenom vremenskom intervalu postići željene rezultate. Zbog toga, ove dijete su u većini slučajeva vrlo restriktivne, kako bi omogućile brzo postizanje vidljivih rezultata. Međutim, rezultati ovakvih restriktivnih dijeta, ukoliko nisu praćene dugoročnim promenama u stilu života, obično su kratkotrajni. Nakon prestanka restrikcije, vraćanjem na stari način ishrane, vrlo brzo se vraćaju i kilogrami.

Koliko je teško izabrati zdravlje?

Sa druge strane, dijeta koja podrazumeva pravilan izbor odgovarajućih namirnica, pravilnu pripremu obroka, uravnotežen odnos hranljivih materija, unos odgovarajuće količine hrane po obroku, trebalo bi da bude jedini pravi izbor.

Ovakva dijeta ima neverovatnu prednost, jer uzima u obzir potrebe svakog organizma, prema uzrastu, polu, kao i posebne potrebe u smislu profesije ili prisutnih bolesti.

Glavna “mana” ovakve dijete je to što je potrebno mnogo više vremena da se vide konkretni rezultati. To posebno ne odgovara gojaznim osobama koje žele brzo da vide efekte u smislu smanjenja težine.

Ishrana koja ima za cilj da obezbedi energiju za obavljanje aktivnosti, nutrijete za izgradnju i očuvanje funkcije organa ne može nikada da ima određeni rok. Ovakva ishrana ili dijeta se posmatra i usvaja kao način života, svakodnevnog izbora.