PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Virusi koji izazivaju oboljenja slična Eboli

virusne hemoragijske groznice

Pored virusa Ebole i drugi virusi takođe izazvaju temperaturu, krvarenje i uzrokuju hemoragijske groznice. Mogu da se šire direktno i indirektno. Deluju na sistem za zgrušavanje krvi, izazivaju vaskularne lezije i pokreću imunološke procese, posledično se razvija krvarenje najpre iz nosa i desni ili iz drugih mesta u telu.Hemoragijske groznice (HG) spadaju u  retka oboljenja.

Mogu se pomešati sa malarijom. To može odložiti izolaciju i staviti osobe koje neguju u opasnost .

Denga inficira 50-100 miliona ljudi godišnje, takođe uzrokuje virusnu hemoragijsku groznicu.

Postoje i druge manje poznati uzroci hemoragijskih groznica:

Lasa HG

Lasa HG, arenavirus u zapadnoj Africi se javlja, daje simptome 1-3 nedelje nakon izlaganja. Većina (80 %) ima blage simptome: groznica, umor, glavobolja; 20 % razvije krvarenja (desni , nos), jak abdominalni i bol u grudima i leđima, povraćanje, oticanje lica, eventualno konfuzija, drhtanje. Šok može da nastane. Gubitak sluha se javlja u 1/3 osoba sa simptomima.

Od obolelih u bolnici, oko 15-20 % umire. Od ukupnog broja slučajeva 1 % umire. Oboleva 300,000-500,000 osoba godišnje i odgovorna je za oko 5.000 smrtnih slučajeva.

Lasa se širi kada urin / izmet pacova zagadi hranu ili oštećenju kožu ili kada se udahne. Moguća je i transmisija sa čoveka na čoveka.

Ribavirin, antivirusni lek, se koristi. Dijagnoza se zasniva na PCR testiranju ili ELISA. Postoji vakcina.

Marburg HG

Prvi put prepoznat 1967. godine među evropskim laboratorijskim radnicima, koje su zarazili majmuni uvezeni zbog istraživanja.

Nakon 5-10 dana od izlaganja, pacijenti razvijaju temperaturu, glavobolju, bolove u telu, mučninu , povraćanje. Oni mogu da krvare danima (5-8), sledi šok, konfuzija.

Stope smrtnosti razlikuju se u zavisnosti od lokaliteta, možda soja i izvora; mortalitet je bio 21 %  1967. godine i do 80-90 % u Angoli i DRC 2000-2005. Dijagnoza se postavlja tehnikama PCR ili ELISA. Ne postoji nikakav poseban tretman, ali se radi na vakcini.

Bolest postoji u Ugandi, Zimbabveu, DRC, Keniji, Angoli i Južnoj Africi.

Marburg epidemije su retke. Bile su dve velike epidemije od 1970. god.

Žuta groznica

Žutu groznicu prenose prvenstveno Aedes komarci, to je flavivirus poput denge i Kiasanur HG i izaziva hemoragijsku groznicu. Žuta groznica se javlja u nekim delovima Južne Amerike, ali uglavnom u Africi. 200.000 obolelih godišnje uzrokuje do 30.000 smrtnih slučajeva. Većina zaraženih osoba ima malo ili nimalo simptoma. Simptomi se javljaju 3-6 dana posle izlaganja: poviša temperatura, glavobolja, umor, bolovi u telu, mučnina, povraćanje. Većina se oporavi, ali neko ( oko 15 % ) razvija ozbiljne simptome posle nekoliko sati ili dan kasnije: krvarenje, žuta koža, probleme sa jetrom, visoku temperaturu, šok, 20-50 % umire.

Ne postoji specifični tretman. Ispitivanje antitela može da pomogne dijagnozu.

Jedna doza vakcine štiti do 10 godina. Vakcina je samo za one koji putuju u oblasti gde postoji žuta groznica. Ozbiljne neželjene reakcije se mogu javiti; svaka odoba treba da razgovara o kontraindikacijama vakcinacije sa svojim lekarom.

Prevencija uključuje : sredsta za zaštitu od komaraca, pokrivanje svih delova tela, izbegavati oblasti  sa žutom groznicom, korišćenje mreže.

Hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom

Hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom su uzrokovane virusima Buniyaviridae. Godišnje oboleva oko 200.000 slučajeva širom sveta, širi se aeročesticama sa urina / izmeta specifičnih glodara iz Azije i Evrope. Sindrom izaziva probleme sa bubrezima, groznicu i retko krvarenje. Američki Southvest Hantavirusa izaziva različitu bolest bez krvarenja.

Bolest se razvija 1-2 nedelje (do 8 ) nakon izlaganja, ispoljava se glavoboljama, groznicom, zamagljenim vidom, bolovima u stomaku / u leđima. Neko kasnije razvija: bubrežnu insuficijenciju, šok, pojačanu vaskularnu permeabilnost. Mortalitet se kreće od < 1 do 15 % u zavisnosti od tipa virusa.

Rift Valley i Krimsko – Kongoanski virus, izazvaju takođe hemoragijske groznice .

 

  • Hemoragijske groznice su retke.
  • Ako se simptomi razvijaju nakon posete zaraženih oblasti:
    • Odmah potražiti pomoć lekara.
    • Oprezno sa pacijentom obolelim od HG i telesnim tečnostima.
    • Ne uzimajte aspirin, ibuprofen, naproksen ( da bi se izbeglo krvarenje ).