PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Reumatoidni artritis, bolest nepredvidivog toka.

Poslednja istraživanja pokazuju da u svetu oko 20 miliona ljudi ima neki oblik reumatoidnog artritisa, bolesti koja, ukoliko se na vreme ne otkrije i agresivno leči, vodi u invaliditet i skraćuje životni vek. Poražavajuće je saznanje da svaki četvrti oboleli ima težak oblik bolesti koja brzo napreduje. Žene su ugroženije, jer se kod njih reumatoidni artritis javlja tri puta češće, a naročito između četvrte i šeste decenije.
Bolest koja skraćuje životni vek
Reumatoidni artritis nije lako predvideti. Kod dve trećine obolelih u prvoj deceniji od početka bolesti javlja se određeni stepen invalidnosti. Zajedničko svim obolelim je da treba da zahtevaju aktivno lečenje u što kraćem periodu od trenutka uspostavljanja dijagnoze, jer je vreme najveći neprijatelj ove bolesti.Ukoliko se bolest neadekvatno leči, to na duži rok ostavlja katastrofalne posledice – nepodnošljive bolove, invaliditet i skraćenje životnog veka. Tako je prosečna dužina života kod muškaraca sa ovom bolešću kraća za sedam, a kod žena za tri godine. Inače, istraživanja su pokazala da je smrtnost ovih bolesnika dvostruko veća u odnosu na populaciju zdravih osoba. Najčešći uzrok smrti je posledica rane ateroskleroze, odnosno šloga i infarkta srca.
Imuni sistem greškom napade zglobne membrane
Obzirom na to da je reumatoidni artritis hronična progresivna autoimuna bolest, njen uzrok nije do kraja naučno definisan. Problem nastaje onda kada imuni sistem počne da napada sopstvene zdrave ćelije, jer ih ne prepoznaje kao svoje. Ovo objašnjenje neophodno je jer su simptomi reumatoidnog artritisa, zapravo, posledica bolesti u kojoj imuni sistem greškom napada membrane koje oblažu zglobove i zglobnu hrskavicu. Glavna njegova karakteristika je mučan bol, a ključni simptom jutarnja ukočenost koja traje duže od sat vremena. Bol je posledica hronične upale membrane koja oblaže zglobove i postepeno uništava kosti i hrskavicu.
Koji zglobovi najpre bivaju zahvaćeni?
U većini slučajeva bolest počinje na zglobovima prstiju šaka i stopala, odakle se širi na druge delove tela. To znači da zahvata, mada ređe, i laktove, kolena i skočne zglobove, ramena i kukove. Posle vrlo kratkog vremena kod obolelog svaki pokret ruku i nogu izaziva bol, a zglobovi prstiju šaka i stopala postaju ukočeni, naročito ujutru. Uz bolnu osetljivost, povišenu lokalnu temperaturu i crvenilo, počinje da se javlja i otok, kao i deformitet zglobova. Nekada su prateći simptomi i gubitak apetita, telesno propadanje i povišena telesna temperatura, anemija, zamor, reumatoidni čvorići bilo gde u telu. Može da se javi i oštećenje kože i očiju. Ukoliko se ovako nešto dogodi, rizik od infarkta miokarda i moždanog udara je udvostručen. Osim zglobova, reumatoidni artritis može da zahvati i unutrašnje organe – srce, pluća i bubrege, zbog čega se i naziva sistemskom bolešću.
Kada se javiti lekaru?
Čim počne da oseća bol u malim zglobovima šaka i stopala, kao i jutarnju ukočenost duže od sat vremena, treba da se javi lekaru u primarnoj zdravstevnoj zaštiti, odnosno u domu zdravlja. Prilikom uzimanja anamneze i kliničkog pregleda, ključni pokazatelj da je reč o reumatoidnom artritisu je postojanje simetričnog artritisa, odnosno prisustva bolesti na istim zglobovima obe ruke ili noge. Ipak, definitivnu dijagnozu treba da postavi reumatolog,  koji i započinje terapiju.
Cilj lečenja je da se zaustavi bolest i obolelima omogući komforniji život, uz maksimalno smanjenje bola, stepena deformiteta zglobova, a samim tim i smanjenje stepena invaliditeta. Lečenje može biti nefarmakološko, koje obuhvata program doziranih fizičkih vežbi, dijetu, smanjenje stresa, kao i farmakološko, bazirano na upotrebi lekova. U terapiju se što pre moraju uvesti lekovi koji menjaju tok bolest, gde “metotreksat” predstavlja zlatni standard. Međutim, u prva tri meseca dok ovaj lek ne postigne željeni efekat, uvode se nesteroidni antiinflamatorni lekovi, kao što je “brufen”, “diklofenak”, “naproksen”… Po potrebi u terapiju se uvode i kortikosteroidi.
PRIMED 3  je prirodni preparat na bazi meda, kalcijuma,kurkume, medicinskih gljiva reiši i kordiceps. PRIMED 3 se preporučuje kod: reumatskog i drugih oblika artritisa, osteopenije, osteoporoze, povećanih potreba za kalcijumom. Aktivni sastojci preparata ispoljavaju protivupalno i antireumatsko dejstvo, čime ublažavaju tegobe kod reumatskog i drugih oblika artritisa. PRIMED 3 pomaže da se organizmu obezbedi dovoljna količina kalcijuma, kako bi se fiziološki proces osteoporoze usporio, i omogućilo normalno funkcionisanje koštano-zglobnog sistema.