PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Reishi (Ganoderma lucidum) protiv virusa i bakterija

reishiNajbolje sredstvo u tretmanu virusnih i bakterijskih infekcija bi bilo ono koje će specifično delovati na uzročnika bolesti, bez bilo kakvog štetnog dejstva na zdrave ćelije. Neželjena dejstva antibiotika i antivirusnih lekova, i pojava rezistencije mikroorganizama na postojeće lekove, stalan je podsticaj da se radi na pronalasku novih i efikasnijih antimikrobnih lekova.

Biljke sa lekovitim dejstvom i medicinske pečurke su predmet naučnih istraživanja širom sveta, a dobijeni rezultati su nekada veoma obećavajući.
Reishi ili Ganoderma lucidum je orijentalna pečurka sa dugogodišnjom upotrebom za dobro zdravlje i dug život u Kini, Japanu i drugim zemljama Azije. Na kineskom je poznata pod nazivom Lingzhi, i predstavlja biljku „duhovne moći“, simbol uspeha, dobrostanja, božanstvene moći i dugog života.
Na raspolaganju su različiti oblici preparata koji sadrže Reishi u vidu praha, micelia, spora ili tela pečurke.

Antivirusno dejstvo

Vodeni i alkoholni rastvor G. lucidum pokazali su inhibitorno dejstvo na Herpes simplex virus tip 1 (HSV-1), Herpes simplex virus tip 2 (HSV-2), i vezikularni stomatitis virus (VSV). U dozama koje su pokazale inhibitorno dejstvo na viruse, nije bilo nikakvog štetnog dejstva na zdrave ćelije. Dodatno, primećeno je sinergističko dejstvo sa nekim antivirusnim lekovima, kao što je aciklovir i vidarabin. Ispitivanja na ćelijama su vršena pre, tokom i nakon infekcije virusima. Značajniji efekti su zabeleženi prilikom primene pre infekcije, pa se pretpostavlja da se zaštitno dejstvo zasniva na ometanju apsorpcije virusa od strane ćelija. Neki triterpenteni izolovani iz G.lucidum pokazuju i inhibitorno dejstvo na virus HIVa, i virus hepatitisa B.

Jedno istraživanje na četiri pacijenta sa postherpetičnom neuralgijom pokazalo je značajno smanjenje bola i brže povlačenje lezija na koži, bez štetnog dejstva čak i u velikim pojedinačnim dozama G.lucidum.

Antibakterijsko dejstvo

U raznim istraživanjima, samostalno ili u toku primene zajedno sa antibioticima, zapaženo je antibakterijsko dejstvo G.lucidum prema više vrsta bakterija, uključujući E.coli, Micrococcus luteus, S.aureus, B.cereus, Proteus vulgaris, i S.typhi. Jedino antagonističko dejstvo primećeno je prema cefazolinu i ampicilinu u korišćenim u terapiji P.vulgaris. Kombinovana terapija antibioticima i G.lucidum može imati više prednosti. Između ostalog, smanjenjem potrebe za visokom dozom antivirusnih i antibakterijskih lekova, smanjuje se i mogućnost nastanka štetnih sporednih efekata.

Međutim, potrebna su dalja istraživanja i kliničke studije koje će potvrditi sve kliničke povoljnosti primene Reishi pečurke u tretmanu infektivnih bolesti.

primed-reishi-22a