Skip to main content

Reishi (Ganoderma lucidum) protiv virusa...

Najbolje sredstvo u tretmanu virusnih i bakterijskih infekcija bi bilo ono koje će specifično delovati na uzročnika bolesti, bez bilo kakvog štetnog dejstva na zdrave ćelije. Neželjena dejstva antibiotika i antivirusnih lekova, i pojava rezistencije mikroorganizama na postojeće lekove, stalan je podsticaj da se radi na pronalasku novih i efikasnijih antimikrobnih lekova. Biljke sa lekovitim […]

Može li se ranim otkrivanjem HIV infekci

HIV, virus humane imunodeficijencije, je virus koji napada CD4 limfocite, zadužene za odbranu organizma. Na ovaj način, slabi imunitet organizma i stvara mogućnost da se razvije bolest sida tj. AIDS. Koji su rani znakovi HIV infekcije? U ranoj fazi infekcije, mnogi oboleli ne razviju uopšte nikakve znakove i  simptome bolesti. Međutim, u 40% ili više […]