PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Rano otkrivanje raka grlića materice je od presudnog značaja!

Skrining/Rano otkrivanje

Rak grlića se javlja kada ćelije grlića koje su inficirane sa jednim ili više visoko rizičnih tipova HPV postanu abnormalne i polako počnu da se razvijaju u rak. Skrining/rano otkrivanje se koristi kako bi se našle žene koje imaju ove abnormalne ćelije na grliću materice, u vreme dok su one u ranom pre-kancerskom stadijumu, jer se tada mogu ukloniti i time sprečiti da se razvije rak.

Ko treba da ide na skrining?

U Srbiji je do sada postojao oportuni skrining koji je obuhvatao sve žene (od 18 godina i starije), koje svojevoljno i na sopstvenu incijativu dodju na ginekološki pregled. Nacionalni program organizovanog skrininga je donet 2008 godine i počelo je njegovo uvođenje. Ovim programom predviđeno je da se pregledaju sve žene starosti od 25 do 69 godina, uključujući i žene koje su u menopauzi i žene koje više nisu seksualno aktivne. Pregledi će se vršiti u intervalu od 3 godine u domovima zdravlja na opštini u kojoj žena živi.

Šta treba da uradite?

Kad dobijete pismo sa pozivom da u određeno vreme odete na ginekološki pregled, odazovite se ovom pozivu. Ukoliko niste u mogućnosti da u zakazano vreme odete na pregled, pozovite službu za rano otkrivanje raka grlića na telefon koji je naznačen u pozivu i zakažite drugi termin.

Pregled se obavlja u sredini Vašeg menstrualnog ciklusa, oko 2 nedelje po završetku Vaše poslednje menstruacije. Pre nego što odete na pregled treba da:

  • izbegavate primenu bilo kakve terapije unutar vagine dva dana pre pregleda
  • izbeći polne odnose noć pre pregleda.

Ove preporuke će pomoći da Vaš bris sa grlića – PAPA nalaz bude analiziran na pravi način, čime ćete  izbeći ponovno uzimanje brisa.

Tipovi skrininga/ranog otkrivanja raka

Cervikalni skrining/rano otrivanje raka može postojati kao oportuni ili organizovani skrining program. Oba u značajnoj meri mogu smanjiti učestalost raka grlića materice.

U Srbiji do sada nije bilo organizovanog skrining programa. Rano otkrivanje raka grlića materice provodilo se u vidu oportunog skrininga, u okviru koga je svakoj ženi koja se javi ginekologu mogao biti uzet Papanikolau bris.

Oportuni skrining

Oporuni skrining obuhvata na žene kojima se uradi PAPA test kada dodju ginekologu zbog nekog drugog razloga ili kada samoincijativno zakažu pregled kod ginekologa i PAPA test.

Iako oportuni skrining može smanjiti stopu raka grlića materice, on je manje delotvoran nego organizovani skrining i podstiče nejednakost u zdravstvenoj zaštiti.

Organizovani skrining

Za javno zdravstvo, najjasnija razlika organizovanog programa u odnosu na oportuni je ta što žene primaju poziv kada dođe vreme da budu pregledane.

Prednost organizovanog skrininga je ta što obezbedjuje da sve žene se regularno pregledaju, da se žene sa pozitivnim skrining testom adekvatno prate, da program nudi najbolji mogući kvalitet usluge i da kvalitet usluge može biti kontrolisan.

Organizovani skining program nudi najdelotvorniju i ujednačenu zaštitu od raka grlića materice.