PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Može li se ranim otkrivanjem HIV infekcije poboljšati prognoza bolesti

rani simptomi HIV infekcije

HIV, virus humane imunodeficijencije, je virus koji napada CD4 limfocite, zadužene za odbranu organizma. Na ovaj način, slabi imunitet organizma i stvara mogućnost da se razvije bolest sida tj. AIDS.

Koji su rani znakovi HIV infekcije?

U ranoj fazi infekcije, mnogi oboleli ne razviju uopšte nikakve znakove i  simptome bolesti. Međutim, u 40% ili više slučajeva, simptomi slični gripu će se razviti u roku od 7-14 dana od izloženosti. Ovo stanje se obično naziva akutni retroviralni sindrom ili ARS.

ARS se može manifestovati sa više simptoma, od blagih do ozbiljnih, a to su:

 • groznica
 • umor
 • glavobolja
 • Pharingitis ( upala grla )
 • Mialgia ( bolovi u mišićima)
 • Artralgija ( bolovi u zglobovima )
 • Limfadenopatija ( otok limfnih žlezda )

Povremeno, ovi simptomi su praćeni morbillifornim osipom ( osip karakterišu ravne, crvene promene na koži). Pored toga, 30 % ljudi sa ARS doživljava kratkoročne mučnine ili povraćanje.

Većina ovih simptoma rezultat su prirodnog imunog odgovora organizma na širenje virusa od mesta infekcije do limfoidnog tkiva u telu.

ARS može trajati do četiri meseca u nekim slučajevima, sve dok se imuni sistem ne preuzme kontrolu nad replikacijom virusa. Virus se i dalje aktivno replicira tokom hronične fazi infekcije.

Dijagnostikovanje ARS se često može propustiti jer je simptomatologija nalik gripu.

Stoga je važno:

 • Razumeti kako se HIV prenosi
 • Budite svesni svih mogućih načina prenošenja infekcije kojim ste mogli biti izloženi, bez obzira na to da li simptomi postoje ili ne
 • Prepoznajte moguće znake akutne HIV infekcije
 • Testirajte se na HIV ako sumnjate da ste zaraženi

Dok titar antitela na HIV može ukazivati na negativan ili neodređen serostatus, naročito u ranoj fazi infekcije, test otkrivanja virusa u serumu može se smatrati pouzdanim ako simptomatologija jasno ukazuje na ARS. Ako pacijent ima negativan ili neodređen rezultat antitela, ali visok nivo virusa (preko 100.000/ml), on se može smatrati inficiranim ( mada testa antitela treba ponoviti kasnije i potvrditi dijagnozu).

Suština je da je testiranje na HIV jedini način da se potvrdi da li postoji HIV infekcija.

Prednosti ranog otkrivanje HIV infekcije

Prepoznavanje simptoma ARS važno je jer pruža obolelima priliku za rano otkrivanje. Ovo ne samo da pomaže da se HIV ne prenosi drugima, već nudi i prednosti na putu ranog lečenja.

Studije pokazuju da je rano pokretanje antiretroviralne terapije u korelaciji sa smanjenim rizikom od kako HIV povezanih bolesti i tako i od daljeg razvoja same bolesti –side. Za razliku od toga, odlaganje terapije dok broj CD4 ćelija padne ispod 350/ml povezano je ne samo sa više neželjenih kliničkih manifestacija, već i sa značajnim smanjenjem životnog veka.

Rano lečenje usporava oštećenje imunog sistema, sa mnogo sporijim padom CD4 + T-ćelija. Podaci takođe ukazuju da rani tretman (u roku od 10-12 nedelja od nastanka infekcije) može dovesti do smanjenja latentnih virusnih rezervi, gde HIV može opstati uprkos antiretrovirusnoj terapiji.

Ovo može pružiti inficiranima HIV-om bolju kontrolu virusa. Takođe se ovim putem može smanjiti rizik od prenošenja virusa na neinficiranog partnera.

Najnovije smernice u tretmanu HIV-a dozvoljavaju pokretanje terapije i ako su CD4 limfociti preko 500 ćelija/ml.