PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Uzroci poremećaja rada jetre

Jetra je jedan od veoma važnih organa u našem organizmu. Ima ulogu u velikom broju fizioloških procesa, pa se poremećaj njene građe i funkcije može manifestovati na različite načine.

Iako nije mali organ, često je teško identifikovati bol koji nastaje usled poremećaja na nivou jetre. U zavisnosti od uzroka, bol koja polazi iz jetre može da se manifestuje kao bol u centralnom delu abdomena, ili da še širi ka leđima i ramenima.

Neki od poremećaja na nivou jetre koji mogu da oštete njenu građu i funkciju

Virusni hepatitis je upala tkiva jetre nastala delovanjem virusa (hepatitis A, B, C). Postojanje hepatitisa može da bude praćeno bolom i nelagodnošću u gornjem desnom delu abdomena, ispod desnog rebarnog luka. Drugi simptomi koji mogu da postoje su žuta prebojenost kože i sluzokože, tamna boja urina, umor, mučnina i dr.

Alkoholni hepatitis nastaje usled dugotrajnog toksičnog dejstva alkohola. Ukoliko postoji, bol u predelu jetre može da bude praćen povećanom osetljivošću abdomena, osećajem umora i slabosti, smanjenjem apetita, mučninom ili povraćanjem.

Masna jetra je poremećaj u toku kog dolazi do deponovanja većih količina masti u tkivu jetre. Može da bude prisutna kod nekih metaboličkih poremećaja, dijabetesa, ishrane bogate mastima, prekomerne telesne mase. Uglavnom ne izaziva nikakve simptome, ali, vremenom, napredovanjem procesa može da se manifestuje nekim nespecifičnim simptomima, osetljivošću ispod desnog rebarnog luka ili u gornjem delu abdomena. Promene životnih navika, korekcija ishrane i fizička aktivnost mogu povoljno da deluju u tretmanu ovog problema.

Povrede u predelu jetre mogu da nastanu prilikom udara, pada i dr. Ukoliko se ošteti tkivo jetre, može da se javi poremećaj funkcije, bol manjeg ili većeg intenziteta, u zavisnosti od obima povrede.

Karcinom jetre, kao i većina drugih karcinoma retko daje simtpome u ranoj fazi. Simptomi koji mogu da postoje slični su simptomima koji se javljaju i kod drugih poremećaja, benigne prirode. Osetljivost, nelagodnost ispod desnog rebarnog luka, otok u abdomenu, gubitak težine, svrab kože, poremećaj opšteg stanja neki su od nespecifičnih simptoma koji mogu da se jave kod prisutnog malignog procesa u jetri.

Kamen u žučnoj kesi, u zavisnosti od veličine takođe može biti praćen nelagodnošću i bolom u gornjem delu abdomena. Kod kamenčića većih dimenzija, posebno ukoliko dođe do zapaljenja žučne kese ili pokretanja i zaglavljivanja kamena u izvodnom kanalu žučne kesice, javlja se iznenadan bol koji može da se povećava i širi između lopatica ili prema ramenu.

Bol i drugi simptomi koji prate oštećenje jetre mogu da postoje i kod poremećaja na nivou drugih organa, a u većini slučajeva, uzrok je neki benigni problem. Međutim, kako neki od simptoma oštećenja funkcije jetre mogu da budu prisutni i kod težih poremećaja, svakako bi trebalo ispitati uzrok, posebno kod dugo prisutnih simtoma.