PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija virusnog hepatitisaAkutni virusni hepatitis je akutna nekroza i zapaljenje jetre koje najčešće protiče kao blaga infektivna bolest ali se može ispoljiti i kao subakutna hepatička nekroza ili fulminantni hepatitis sa visokim letalitetom. Žutica i tamna mokraća su najupadljiviji znaci oboljenja ali se ne javljaju kod svih bolesnika. Bolest izazivaju hepatotropni virusi koji se označavaju sa:

1. Hepatitis A virus (HAV)

2. Hepatitis B virus (HBV)

3. Hepatitis C virus (HCV)

4. Hepatitis D virus (HDV)

5. Hepatitis E virus (HEV)

6. Hepatitis G virus (HGV)

ETIOPATOGENEZA

I – HEPATITIS A

Rezervoar infekcije  je bolesnik. Izazivač je RNK-virus koji se može naći u stolici u toku inkubacije, koja traje 15-45 dana. Infekcija može nastati fekalno-oralnim putem, pri kontaktu sa ekskretima obolelog, unošenjem seruma bolesnika i povredom instrumentima zagađenim serumom obolelog.

Ovako nastalo oboljenje ostavlja doživotan imunitet.

Najvećem riziku su izloženi  zdravstveni radnici, vojnici i deca u školama i obdaništima.

II – HEPATITIS B

Rezervoar infekcije je bolesnik. Izazivač je DNK-virus. Najčešće se prenosi seksualnim putem (u 50%), zatim putem krvi i njenih derivata, vertikalnim putem sa majke na dete u toku porođaja, a u 20-30% slučajeva put prenošenja je nepoznat što ukazuje na mogućnost horizontalne transmisije (blizak kontakt sa HBsAg pozitivnom osobom). Izazivač se u organizam može uneti i preko povređene kože , pri pranju i čišćenju mašina za hemodijalizu i vršenju hemodijalize.

Najvećem riziku da obole su izloženi laboratoriski i zdravstveni radnici u odeljenjima za hemodijalizu, hiruškim, hematološkim, giekološkim, infektološkim i stomatološkim odeljenjima. Rizična grupa su i intravenski narkomani. Period inkubacije traje od 40 dana do 6 meseci.

III – HEPATITIS C

Rezervoar infekcije je bolesnik. Infekcija se najčešće prenosi transfuzijama krvi i derivata krvi, ređe kontaminiranim iglama i špricevima, kao i seksualnim kontaktom. Prenos sa majke na dete je moguć ali je od malog epidemiološkog značaja. Horizontalna transmisija se negira ali se ne može ni isklučiti. Zdravstveni radnici obolevaju tri puta češće od opšte populacije.

IV – HEPATITIS D

Rezervoar infekcije je bolesnik. Infekcija je ograničena na grupe sa učestalim perkutanim ekspozicijama (intravenski narkomani, hemofiličari, bolesnici na hemodijalizi). Zdravstveni radnici koji leče ove bolesnike takođe se mogu inficirati.

V – HEPATITIS G

Rezervoar infekcije je bolesnik. Njegov značaj u humanoj patologiji još uvek je u fazi istraživanja. Prenosi se transfuzijom i derivatima krvi.

KLINIČKA SLIKA

I – Preikterični stadijum

Traje 3-5 dana karakteriše ga

• Gubitak apetita • Mučnina • Gađenje • Povraćanje • Tup bol u epigastrijumu • Malaksalost • Klonulost • Glavobolja • Ponekad : povišena temperatura, kašalj i bolovi u grlu

II – Ikterični stadijum

Traje 4-6 nedelja, karakteriše ga:

• Opšti simptomi jenjavaju

• Žutilo kože i vidljivih sluzokoža

• Tamna mokraća

• Svetla stolica

Kod Hepatita B :

• Bolovi u zglobovima bez  otoka • Eritema, hiperemije i   urtikarije • Hepatomegalija

III – Stadijum rekovalescencije

– Postupni oporavak

PROGNOZA

Zavisi od tipa virusa i imunološke reakcije domaćina. U nepovoljne faktore spadaju:

1. Starost bolesnika

2. Ishrana siromašna proteinima

3. Alkoholizam

4. Hronična bolest jetre

5. Fizički zamor

6. Operacije i Trudnoća

LEČENJE

1. Mirovanje u postelji 3-4 nedelje

2. Adekvatna ishrana –  Redukcija unosa životinjskih masti putem ishrane u akutnoj fazi bolesti, dosta belančevina, uglenih hidrata i vitamina.

3. Alfa-2 interferon – Daje se kod hroničnog virusnog hepatita sa delimičnim terapiskim efektom

4. Transplatacija jetre – kod fulminantnog oblika

5. PRIMED 13 pomaže u regeneraciji jetre, detoksikaciji i u samom jačanju organizma da se kod izlečivih formi odstrani uzročnik. Kod oblika hepatita koji prelaze u hronični tok PRIMED 13 pomaže u poboljšanju kvaliteta života i u regeneraciji jetre.