PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Prevencija maligniteta

Nastanak malignog tumora rezultat je gubitka kontrole nad  ćelijskom deobom i proliferacijom. Sponatno ili pod dejstvom različitih fizičkih, hemijskih i bioloških faktora dolazi do promene u srukturi DNK molekula ćelije (promena u rasporedu nukeotida, prekid lanca i sl.) što se naziva  mutacijom. Takva  ćelija može da izgubi svoju primarnu funkciju pa organizam procesom reparacije nastoji da popravi nastalo stanje, odstranjivanjem promenjenog DNK molekula odnosno uništavanjem transformisane  ćelije pre nastanka njene deobe.  Međutim, ukoliko do deobe mutirane  ćelije dođe pre reparacije (posebno  ćelije koje se brzo dele), oštećena DNK koristi se kao šablon za dalju DNK replikaciju. Patološke  ćelije proliferišu I stvaraju se paraneoplastični čvorići, od kojih će se neki razviti u tumore. Proces kancerogeneze prolazi kroz nekoliko stadijuma:

1. Stadijum inicijacije – Nastaje kao posledica ireverzibilne promene genetskog materijala (DNK)  ćelije usled interakcije sa nekom kancerogenom materijom.

2. Stadijum promocije – U ovom stadijmu kao posledica dejstva nekog drugog kancerogena (ne onog koji je izazvao promenu u genetskom materijalu) tz. Promotera, dolazi do stimulacije razvoja primarno izmenjene  ćelije. Promocija dakle nije rezlutat vezivanja ili promene DNK.

3. Stadijum proliferacije – Karakteriše ubrzan rast, invanzivnost i nastanak metastaza.

Činjenica da mutacija samo jedne  ćelije može dovesti do nastanka malignog tumora govori u prilog tome da za kancerogene ne postoje granične vrednosti. Zbog toga preventivna strategija i dalje ima za cilj da se ekspozicija kancerogenim materijama sasvim isključi.  Na drugoj strani dokazano je da se pri izlaganju višim dozama kancerogena javlja viša stopa incedence i mortaliteta od malignih tumora nego pri izlaganju nižim dozama (postojanje odnosa doza-odgovor).  Problem je ordrediti oblik krive doza-odgovor i dati odgovor da li ova kriva ima grnični nivo. I pored toga što ovaj problem nije rešen do kraja za većinu toksičnih materija utvrđene su doze ili koncentracije ispod kojih kako se smatra ne dolazi do pojave štetnih posledica po zdravlje eksponovanih.

Bez obzira da li  osoba genetski nosi mogućnost nastanka maligniteta ili je izložena u samoj sredini ili na poslu štetnim faktorima najbitnije je raditi na prevenciji nastanka maligniteta.

Najpre treba otkloniti štetne agense iz svoje životne ili radne sredine, pridržavati se pravilne ishrane ili bar uzimati što više prirodnih anioksidanata, vitamina , minerala i svakodnevno biti fizički aktivan.

PRIMED 13 je prirodni preparat sa 100% prirodnih sastojaka, bez hemijskih uplemenata koji vrše detoksikaciju organizma i deluju kao antioksidativne materije a sama gljiva Kordiceps deluje antikancerogeno i imunostimulativno!