PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija silikoze

Silikoza pluća je uzrokovana inhalacijom i akumulacijom neorganske prašine slobodnog SiO2u plućima.

Radi se o fibrozi pluća koja se odlikuje stvaranjem kolagenskih silikotičnih čvorića.

Javlja se ako je koncentracija kvarca  u mešanoj prašini veća od 18 %, a ekspozicija 20 i više godina.

Bolest je progresivnog toka i može dovesti do invalidnosti i smrti obolelog.

IZVORI EKSPOZICIJE

 • Radnici u kamenolomima i na drobilicama kamena
 • Radnici na matiranju stakla
 • Radnici u proizvodnji šamotnih opeka, keramike, porcelana i cementa
 • Rudari, Mineri, Kamenorezci, Livci, Topioničari  Elektrozavarivači, Fasaderi, Taraceri, Polireri, Vajari i drugi

KLINIČKA SLIKA

PRVI STADIJUM

 • Zamaranje
 • Suv kašalj

DRUGI STADIJUM

 • Izrazitije zamaranje
 • Dipneja
 • Stezanje u grudima
 • Kašalj sa iskašljavanjem sluzavo lepljivog ispljuvka u kome ima SiO2.

TREĆI STADIJUM

 • Poremećaj ventilacije pluća sa poremećajem mehanike disanja.
 • Znaci emfizema (bačvast grudni koš, prošireni međurebarni prostori, hipersonarnost).
 • Disanje je oslabljeno javljaju se bronhogenih šušnjeva i vizinga, ređe produžen ekspirijum.
 • Ako ima bronhiektazija  čuju se i krupni vlažni šušnjevi.
 • Srčana radnja je ubrzana, tonovi su tihi i tmuli, ponekad je drugi ton nad arterijom pulmonalis udvojen.

ZAVRŠNI STADIJUM

 • Kaheksija
 • Uznemirenost
 • Upale očne duplje
 • Zamaranje pri najmanjem naporu
 • Neprekidni kašalj
 • Znaci hroničnog plućnog srca

KOMPLIKACIJE

 • Hronični opstruktivni bronhitis
 • Emfizem pluća
 • Tuberkuloza
 • Bronhiektazije
 • Pneumotoraks (ređe)

TERAPIJA

Radi se o ireverzibilnom oboljenju, lekovima nije moguce smanjiti već nastalu fibrozu. Moguće je lečiti nastale komplikacije bolesti kao što su tuberkuloza i hronični opstruktivni bronhitis. Za usporavanje evolucije fibroznog procesa najznačajniji je prekid ekspozicije prašini SiO2.

Prognoza je  nepovoljna. Mala zasenčenja pluća imaju bolju prognozu i obično ne skraćuju znatnije životni vek ako se jave posle pedesete godine.

Progresivna masivna fibroza ima lošu prognozu, obično za 10-15 godina dovedu do hronične respiratorne insuficijencije, hroničnog plućnog srca i smrti.

Kako bi olakšali tegobe i u nekoj meri poboljšali stanje pluća korisno je koristiti PRIMED 2 diši lako koji deluje kao bronhodilatator, mukolitik, ekspektorans i ujedno pomaže u regeneraciji sluzokože disajnih puteva.
<a href=”https://www.primarna-medicina.com/o/primed-2-disi-lako/”>

primed2dišilako

 • podstiče izbacivanje šlajma
 • ublažava gušenje
 • pomaže kod kašlja
 • regeneriše oštećene bronhije