PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija miokarditisaMiokarditis je zapaljenski proces koji je lokalizovan u zidu miokarda (srčanog mišića) i može biti uzrokovan svim infektivnim agensima, a najčešće virusima. Ovakav zapaljenski proces dovodi do oštećenja mišićnih ćelija u vidu degeneracije i nekroze miocita koje su neishemičnog porekla, a udružene su sa zapaljenskom infiltracijom. Najčešći uzročnici su virusi, i to Coxsackie A i B, Echovirus, Influenza, Poliovirus, Epsten-Barr Virus i mnogi drugi.

KLINIČKA SLIKA

Tegobe su u početku nespecifične : povišena telesna temperatura, bolovi u mišićima, malaksalost… Posle desetak dana ili nekoliko nedelja od ovih simptoma javlja se neočekivano brzo zamaranje, ubrzan srčani rad (tahikardija), osećaj nepravilnog srčanog ritma, otežano disanje u naporu i bol u grudima. Zbog smanjenje periferne cirkulacije noge su hladne, a na jagodicama prstiju, usnama i ušima uočava se periferna cijanoza (modrilo). U težim slučajevima javljaju se sinkope, palpitacije, aritmije, a može doći i do različitog stepena popuštanja srca. Nekada akutni virusni miokarditis može da završi i letalno (iznenadna srčana smrt) usled kardiogenog šoka, tromboembolijskih komplikacija ili malignih poremećaja ritma, naročito kada se bolesnik izlaže većem fizičkom naporu. Zbog svega navedenog, miokarditis se često naziva „bolest sa 10 lica“.

Lečenje je uglavnom simptomatsko i usmereno prema osnovnim manifestacijama bolesti. Kompleksne i simptomatske aritmije treba lečiti antiaritmicima-β blokatorima, a u slučaju razvoja srčane insuficijencije daju se i kardiotonici, ACE inhibitori i diuretici. Restrikcija fizičke aktivnosti smanjuje srčani rad i miokardno oštećenje, a pospešuje ozdravljenjeSvako lečenje miokarditisa je nastojanje da se spreči razvoj dilatativne kardiomiopatije i srčane slabosti koje mogu uzrokovati iznenadnu srčanu smrt.

U svakom slučaju preventiva je najvažnija a naročito kod sportista i osoba koje su pod stalnim fizičkim naporom jer kako smo već naveli miokarditis često neprimećeno sa opštim simptomima kreće u pogoršanje. Treba jačati organizam i sam srčani mišić i to uz pomoć PRIMED 11 preparata koji jača sam srčani mišić i PRIMED 13 preparata koji jača celokupni organizam i vrši detoksikaciju.

Ova dva preparata su jako bitna i u samoj terapiji bolesti jer nastupa brži oporavak bez komplikacija!