PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija lumbalnog sindroma

Većina oštećenja intervertebralnog dikusa u lumbalnom delu kičme vodi se pod dijagnozom lumbalni sindrom. Pod ovom dijagnozom mogu se kriti različite patološke promene  čiji je zajednički simptom lumbalni ili luboišijalgični bol. Lumbalni sindrom nastaje kao posledica kompresije na korenove kičmenih živaca. Do kompresije u 80% slučajeva dolazi zbog oštećenja inetrvertebralnog diskusa (ošećenja anulus fibrozusa kroz koja prodiru delovi nucleus pulposusa i vrše pritisak na korenove živaca).

FAKTORI RIZIKA

  • Težak fizički rad – Dovodi do degenerativnih promena u lumbalnom delu kičme.
  • Statičko opterećenje – Dugotrajno sedenje u ispravljenom položaju bez oslonca.
  • Dinamičko opterećenje – Kod dizanja, nošenja, vučenja i guranja tereta češće se javlja lumbalni bol.
  • Opšte vibracije – Pri vožnji motornih vozila nađena je veća učestalost lumbosakralnog bola.
  • Monoton rad i nezadovoljstvo radom
  •  Takođe se povezuju sa pojavom lumbosakralnog bola i individualni faktori –  konstitucijalni (starost, visina, težina, mišićna snaga, fizička sposobnost), zdravstveno stanje (ranije bolesti),  navike (pušenje) i dr.

Terapija lumbalnog sindroma

Prognoza je obično dobra i strogo mirovanje se preporučuje kod diskus hernije. Dok traju bolovi obavezno je izbegavati nagle pokrete i podizanje teških predmeta. protiv bolova se daju antireumatici i analgetici u vidu oralne, paranteralne terapije a i u vidu krema i gelova. Sem medikametozne uključuje se i fizikalna terapija i obavezna je postepena rehabilitacija pacijenta. Krajnji vid terapije je hiruški zahavat.

U terapiji lumbalnog sindroma kao dodatak terapiji je efikasan PRIMED 3 kreći se lako koji svojim sastojcima poboljšava pokretljivost i jača organizam!