PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Sedenje sa prekrštenim nogama- da ili ne?

Uobičajeni položaj tela pri hodu, stajanju i sedenju može značajno da se razlikuje od osobe do osobe i uglavnom tome ne pridajemo previše pažnje.

Pri sedenju obično težimo nekom položaju koji nam spontano dolazi i koji nam ne predstavlja neko posebno opterećenje, posebno ukoliko sedimo u dužem vremenskom periodu. Jedan od čestih položaja je sedenje sa prekrštenim nogama.

Ovaj položaj se nekada pominje u negativnom kontekstu, a mogu da se nađu i preporuke za izbegavanje prekrštanja nogu npr. u toku trudnoće, kod proširenih vena ili postojanja povišenog krvnog pritiska.

Prekrštene noge i trudnoća. U toku trudnoće dešavaju se različite promene u telu žene. Usled rasta stomaka, posebno u poslednjim mesecima trudnoće, žene mogu imati poteškoća u nalaženju odgovarajućeg položaja za sedenje ili ležanje. U svakom slučaju, trudnicama se često ne preporučuje sedenje sa prekrštenim nogama. Prekrštene noge nemaju neki poseban štetan uticaj na trudnoću, ali kod postojanja otoka u nogama, koji može biti prisutan u poslednjim mesecima trudnoće, prekrštanje nogu može da dodatno opterećuje i otežava uklanjanje prisutnih otoka ili grčeva, zbog čega se radije preporučuje sedenje u nekom udobnijem položaju.

Prekrštene noge i visok krvni pritisak. Pri merenju krvnog pritiska, uobičajeno je da se sedi sa obe noge na podu. Ovaj položaj se preporučuje zato što je zapaženo da prekrštanje nogu u kolenu može da dovede do prolaznog blagog povećanja krvnog pritiska. Do povećanja pritiska ne dolazi kada su noge ukrštene u predelu gležnjeva. Prekrštene noge nisu faktor rizika za nastanak povišenog krvnog pritiska, ali, ukoliko već imate ovaj problem, preventivno se ipak ne preporučuje preterano držanje prekrštenih nogu u dugom periodu.

Prekrštene noge i proširene vene. Sedenje sa prekrštenim nogama takođe ne predstavlja rizik za proširenje vena. Na proširenje vena utiču različiti faktori, genetika, dugo stajanje ili sedenje, ali prekrštanje nogu nema direktan uticaj. Svakako, ukoliko se kao prateći simptomi narušene venske cirkulacije javljaju otoci i grčevi u potkolenicama, položaj sa prekrštenim nogama sam po sebi uglavnom ne prija. Takođe, kod postojanja otoka ipak se radije preporučuje položaj sa odignutim nogama, radi lakšeg smanjenja otoka.

Iako sedenje sa prekrštenim nogama nema neki direktan negativan uticaj na zdravlje, dobro je menjati položaj s vremena na vreme, posebno kod dugog sedenja. Pravilan položaj tela pri sedenju ili hodanju važan je za očuvanje dobrog stava tela i zglobova, a preporučuje se povremeno ustajanje i izvođenje kratkih vežbi kako bi se “pokrenuli” mišići i cirkulacija.