PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Prevencija i lečenje nefritisa

Tubulointersticijumska nefropatija je poremećaj koji primarno zahvata intersticijum i tubule. Može biti izazvana raznim infekcijama, metabolički, vaskularni poremećaj, nasledni, imuni, poremećaj lekovima i zračenjem. Postoji akutni

i hronični tip bolesti.
Akutni oblik tubulointersticijumski nefritis je povezan sa reakcijom na lekove. To su lekovi Penicilin, Ampicilin, nesteroidni intiinflamatorni lekovi, oralni hipoglikemici a od ređih uzročnika su Aspirin, Cefalotin, Alopurinol.
Klinička slika: ispoljava se uvek sa tri glavna simptoma: povišena telesna temperatura, eozinofilija i raš. Često sa alergijskim reakcijama, makulopapulozna ospa, bol u zglobovima. Pojava hematurije (krv u mokraći) blaga proteinurija, leukociturija, eozinofilurija u mokraći sa bolovima u slabinskom predelu, bol pri mokrenju sa prisustvom gnoja. U težim slučajevima prisutna je oligurija, (smanjeno izlučivanje mokraće) sa nefropatijom gubitkom natrijuma i distalna renalna acidoza.
Dijagnoza: se postavlja na osnovu anamneze (korišćenja lekova) kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijske analize, UZ; intravenska urografija, biopsija bubrega.
Lečenje: ako je bolest nastala, zbog primena lekova odmah treba obustaviti . Od terapije može se dati Prednizon. U slučaju bubrežne slabosti primenjuje se konzervativno lečenje u kombinaciji sa dijalizom. Kao odličan vid prevencije i same terapije pokazala se kombinacija PRIMED 6 i PRIMED 9 lekovitih preparata koji pomažu u otklanjanje urinarnih infekccija i olakšavaju izmokravanje i sprečavaju ozbiljnije komplikacije.