Skip to main content

Bolesti bubrega se često zanemaruju

Bolesti bubrega su smrtonosne bolesti koje pogađaju nekoliko milona ljudi širom sveta. Ljudi često nisu svesni da imaju problem dok on ne postane kritičan. Simptomi bolesti se često zanemaruju i ne daje im se prevelika važnost, ali upravo oni mogu sprečiti ozbiljnije posledice. Bubrezi su parni organi koji se nalaze u zadnjem delu trbušne duplje […]

Lečenje nefrotskog sindroma

Lečenje nefrotskog sindroma

Svaku proteinuriju (klinički albuminurija) koja prelazi 3,5 g/24h nazivamo nefrotski sindrom. U kliničkoj slici isprepleteni su simptomi i znaci osnovnog oboljenja i nefrotskog sindroma. Najkarakterističniji znak jesu bledi, testasti edemi, oko gležnjeva, na licu i na prstima, ponekad veoma izraženi, tako da daju sliku anasarke (generalizovani edem) sa izlivima u telesnim šupljinama. Pojava drugih znakova […]

Prevencija i lečenje nefritisa

Prevencija i lečenje nefritisa

Tubulointersticijumska nefropatija je poremećaj koji primarno zahvata intersticijum i tubule. Može biti izazvana raznim infekcijama, metabolički, vaskularni poremećaj, nasledni, imuni, poremećaj lekovima i zračenjem. Postoji akutni buy cheap cialis online i hronični tip bolesti. Akutni oblik tubulointersticijumski nefritis je povezan sa reakcijom na lekove. To su lekovi Penicilin, Ampicilin, nesteroidni intiinflamatorni lekovi, oralni hipoglikemici a […]