PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Osteoporoza ženska bolest

osteU životnom dobu od 50 do 70 godina, osteoporoza se šest do sedam puta češće javlja kod ženskog nego kod muškog pola. Ovo je posledica toga što su hormoni jajnika ili estrogeni koji se luče u generativnom periodu života žene veoma bitni za očuvanje koštane mase i kvaliteta koštanog tkiva. Kako sve žene ulaze u tzv. postmenopauzu, period života od momenta prestanka stvaranja estrogena u jajnicima i poslednjeg mesečnog ciklusa pa nadalje-moge od njih, svaka druga ili treća, tokom pet do deset godina dobiće osteoporozu. Savremena medicina pruža mogućnost da se ubrzo posle prestanka mesečnih ciklusa načini individualna procena rizika za pojavu osteoporoze kod svake žene, kao i plan i strategija prevencije i lečenja ove bolesti. Zato je potrebno da se žene na vreme jave svom izabranom lekaru ili ginekologu kako bi bile upućene u zdravstvenu ustanovu koja se bavi dijagnostikom i lečenjem osteoporoze. I muškarci oboljevaju od ove bolesti ali u kasnijoj životnoj dobi u poređenju sa ženama, a štetne navike i druge bolesti najčešći su uzroci osteoporoze kod muškaraca.
Preduprediti prelom
Osteoporozu je moguće dijagnostikovati veoma rano, u početnim fazama bolesti i pre nego što dođe do preloma kosti. Za to se koristi DXA metoda (dvostruka X zračna apsorpciometrija kostiju). Ukoliko se postavi dijagnoza na osnovu nalaza dobijenog na DXA pregledu, pacijentkinja se upućuje u laboratoriju radi vađenja krvi za analize koje trebaju da pokažu da li je bolest prouzrokovana nekim drugim oboljenjem (sekundarna osteoporoza) ili nije (primarna osteoporoza). Takođe, na osnovu laboratorijskih analiza (koštani biohemijski marker, P1NP, cross laps i sl.) moguće je utvrditi kakav je kvalitet remodelovanja kostiju, što je značajno za praćenje efekta primenjene terapije, ali donekle i za izbor adekvatnog terapijskog sredstva koje će se primeniti. Ukoliko se ustanovi da je osteoporoza sekundarna, pacijentkinja se upućuje kod odgovarajućeg specijaliste radi lečenja osnovne bolesti. Ako se javi nakon što je već došlo do preloma, postupak dijagnostike je isti, ali su šanse za izlečenje i postizanje terapijskog efekta tada manje. Postoji nekoliko medikamenata koji se koriste u lečenju osteoporoze i dostupni su pacijentima. Ovi lekovi deluju na koštano tkivo tako što pospešuju izgradnju novog tkiva ili tako što smanjuju razgradnju oštećenog tkiva. Većina lekova se uzima u vidu tableta, a za one pacijentkinje koje pate od želudačnih i crevnih bolesti postoji mogućnost intravenske primene svaka tri meseca ili jednom godišnje, ili pak supkutane (potkožne) primene svakodnevno ili svakih šest meseci. Veoma je važno napomenuti da nedostatak vitamina D u organizmu odraslih osoba doprinosi pojavi osteoporoze ali negativno utiče i na mišićnu aktivnost, zbog čega svaka pacijentkinja treba da uzima vitamin D u vidu suplemenata. Ukoliko se dijagnoza postavi na vreme i započne lečenje koje se sprovodi više godina, stepen osteoporoze se može smanjiti, kao i rizik od pojave preloma kosti. Lečenje ove bolesti zahteva timski rad lekara (endokrinolog, reumatolog, fizijatar, ortoped, lekar opšte prakse) kako bi se postigao što bolji rezultat i smanjile tegobe pacijentkinje. Izlečenje se teško postiže, ali se upornim i pravilnim lečenjem bolest stavlja pod kontrolu i više ne napreduje.
trojkaPrirodni preparat Primed 3 kreći se lako je dijetetski suplement na bazi meda i prirodnog kalcijuma koji omogućava da se organizmu obezbedi optimalna količina kalcijuma i na taj način uspori napredovanje osteoporoze i obezbedi normalno funkcionisanje koštano zglobnog sistema. Ovaj preparat je optimalan za osobe u menopauzi koje pored osteoporoze imaju i određene želudačne tegobe zbog kojih teško podnose lekove. Takođe, preparat se preporučuje osobama koje imaju povećanu potrebu za kalcijumom, aktivni sportisti, deca i adolescenti u razvoju. Preparat nema vremensko ograničenje koje se tiče dužine upotrebe. Nema neželjenih dejstava koji mogu da nastanu u toku dugotrajne upotrebe suplemenata kalcijuma poput opstipacije, kamena u bubregu i mokraćnim putevima.