PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Neke od zabluda u vezi sa PCOS

Policistični jajnici (sindrom policističnih jajnika, PCOS) su kompleksan hormonski problem koji utiče na veći broj organa i sistema. Dijagnoza PCOS postavlja se na osnovu postojanja kliničkih simptoma. Da bi se postavila dijagnoza, potrebno je da bude prisutno bar dva ili više simptoma:

  • Znaci viška muških polnih hormona (povećana kosmatost lica, cistične akne, višak testosterona u krvi)
  • Poremećaj dužine menstrualnog ciklusa (menstrualni ciklusi duži od 35 dana)
  • Uvećani jajnici na ultrazvučnom pregledu

Nekada postoji problem u postavljanju dijagnoze usled nedovoljno jasnih simptoma, a takođe, postoje i neke česte zablude u vezi sa PCOS.

Jajnici izazivaju PCOS

PCOS je uzrokovan hormonskom disfunkcijom na nivou celog organizma, a ciste na jajnicima su samo jedan od simptoma problema. Iz mozga stižu pomešani signali koji dovode do poremećenog odnosa u stvaranju muških i ženskih polnih hormona. Ovaj poremećaj delikatne ravnoteže ženskih polnih hormona dovodi do poremećaja ovulacije. Sa druge strane, insulinska rezistencija i povećan nivo insulina takođe remeti normalan odnos muških i ženskih hormona, što dalje remeti mogućnost ovulaciju.

Žene koje imaju PCOS su neplodne

Žene sa sindromom PCOS mogu da imaju problem da zatrudne, ali ovaj problem se u slučau PCOS uglavnom lako tretira. Kod žena koje imaju PCOS i prekomernu telesnu težinu, značajno se povećava mogućnost začeća već samo sa smanjenjem telesne težine. Kod žena kod kojih postoje indikacije, može da se pristupi I stimulaciji ovulacije odgovarajućim lekovima.

Žene sa PCOS su uvek gojazne

Ovo je još jedna od zabluda koje se povezuju sa PCOS. Iako žene sa PCOS često imaju problem sa prekomernom telesnom težinom, to nije neizostavna kombinacija. Ranije se uz gore navedena 3 simptoma uvek naglašavalo prisustvo gojaznosti. Danas, da bi se postavila dijagnoza PCOS ne moraju da budu ispunjeni svi navedeni uslovi.

Trudnoća žene sa PCOS je uvek rizična

S’ obzirom na to da žene sa PCOS mogu da imaju problem da začnu, može da postoji stav da će biti problema da se trudnoća normalno iznese. Međutim, to ne mora uopšte predstavljati problem. Svakako, postoji potreba za više redovnih kontrola, ali ukoliko nema pridruženih poremećaja, trudnoća se može odvijati potpuno normalno. Jedino ukoliko je PCOS udružen sa insulinskom rezistencijom ili nekim drugim hormonskim poremećajem, potrebno je sprovesti odgovarajući tretman kako bi se smanjila mogućnost razvoja komplikacija.