PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Kako savladati holesterol

Biohemijski profil holesterola pokazuje prisustvo steroidne strukture koja se razlikuje od drugih lipidnih materija. To je beličasta voštana supstanca koja je nerastvorljiva u vodi. Holesterol je neophodan sastavni deo organizma koji se nalazi u svim ćelijama kao strukturna materija u ćelijskim membranama.

KOJI SU OSNOVNI EFEKTI HOLESTEROLA?

U čovečijem organizmu holesterol ispoljava korisne i štetne efekte.

Korisni efekti se ogledaju u tome da je neophodan za funkcionisanje svih ćelija, predstavlja strukturni deo svih ćelija u organizmu, izvorna je materija za sintezu brojnih hormona(polnih žlezda i kore nadbubrega) a značajan je i u sintezi vitamina D i žučnih kiselina.

Štetni efekti se ogledaju pri povećanoj koncentraciji jer je agens sa najvećim aterogenim potencijalom.

Poreklo holesterola u organizmu je endogeno( stvara se u ćelijama i ta količina iznosi 2/3 holesterola) i egzogeno( unosi se putem hrane)

Štetni holesterol se nalazi u LDL česticama koji se nagomilava i stvara aterosklerozu a dobri holesterol HDL predstavlja vičšak koji je pruzet iz ćelija i koji se transportuje nazad u jetru na ponoivnu preradu.

Poželjne vrednosti holesterola su manje od 5,20mmol/l, granične vrednosti iznose 5,20 do 6,50mmol/l, a visoko rizične vrednosti holesterola su preko 6,50mmol/l

p8m

Primed 8 efikasno pročišćava krv i krvne sudove. Propolis i kopriva omogućavaju postepeno topljenje plaka sa zidova krvnih sudova i na taj način omogućavaju bolju cirkulaciju kako u glavnim venama i arterijama tako i u perifernim krvnim sudovima.

Preporučuje se za:

– Smanjivanje triglicerida u krvi
– Smanjivanje holesterola u krvi
– Jačanje krvne slike
– Povećanja gvožđa u krvi