PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Faktori koji mogu da utiču na funkciju bubrega

Bubrezi imaju veoma važnu ulogu u organizmu. U bubrezima se stvara urin, putem kog se iz organizma izbacuju različite štetne materije unete putem hrane, pića, ili stvorene u samom organizmu kao produkt metabolizma.

Na funkciju bubrega mogu da utiču različiti faktori.

Ishrana

Preporuke o zdravoj i raznovrsnoj ishrani važe i kada je u pitanju zdravlje bubrega. Previše soli, šećera, “loših” masti može biti povezana sa rizikom od pojave nekih hroničnih poremećaja (visok krvni pritisak, dijabetes, povišen holesterol, itd.) koji dalje mogu negativno da deluju na funkciju bubrega.

Unosite dovoljno vode

Optimalan unos vode važan je za normalno odvijanje metaboličkih procesa. Smanjen unos vode u dužem periodu i dehidratacija može da deluje negativno na bubrege.

Izbegavajte prekomernu upotrebu lekova

Prekomerna i previše česta upotreba različitih lekova (npr. analgetici, lekovi koji smanjuju stvaranje želudačne kiseline, neki antibiotici i suplementi) može da negativno utiče na bubrege.

Redovna fizička aktivnost

Vežbanje može da ima niz korisnih efekata. Redovna fizička aktivnost može povoljno da deluje u prevenciji gojaznosti, kardiovaskularnih poremećaja, dijabetesa i drugih problema koji posredno mogu da se negativno odraze na funkciju bubrega.

Sistematski pregledi

Ukoliko je prepoznat rizik za nastanak neke bolesti bubrega (postojanje bolesti kod bliskih srodnika koje imaju nasledni karakter), redovni kontrolni pregledi mogu da pomognu u praćenju stanja. Lekar određuje u kojim vremenskim razmacima i koje testove je potrebno sprovoditi kako bi se pratila funkcija bubrega.

Unos alkohola

Ukoliko ste zdravi, jedno do dva pića ne bi trebalo da imaju neke negativne efekte. Međutim, prekomeran unos alkohola, u dužem vremenskom periodu može da utiče na većinu funkcija organizma, pa tako, vremenom može da se negativno odrazi i na bubrege.

Pušenje

Pušenje se navodi kao faktor rizika za različite poremećaje, pa tako može da se pomene i u slučaju oštećenja funkcije bubrega.

Dijabetes i visok krvni pritisak su dva problema koja se najčešće ističu kao faktori koji mogu da doprinesu poremećaju rada bubrega. Zbog toga je veoma važno da, ukoliko postoji neki od ovih poremećaja, da se redovno kontroliše i sprovodi terapija, čime bi trebalo da se smanji rizik od negativnog delovanja na bubrege.