Skip to main content

Čuvajte svoje bubrege

Bubrezi imaju veoma važnu ulogu u oslobađanju organizma od štetnih materija unetih hranom ili stvorenih u metaboličkim procesima. Bubrezi ovu ulogu ostvaruju proizvodnjom i eliminacijom urina. Količina urina proizvedena i eliminisana u toku dana zavisi od ishrane, količine unete tečnosti, starosti i zdravstvenog stanja osobe. Izbegavajte prekomerno uzimanje lekova bez potrebe. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) […]