PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Zdrave životne navike u prevenciji osteoporoze.

Osteoporoza je bolest kostiju kod koje se javlja manjak kalcijuma u kostima, poremećaj njihove mikroarhitektonike, tj unutrašnje građe i sklonost ka prelomima. Javlja se u svim krajevima sveta, najčešće kod starije populacije, češće kod žena.
 
Oko 65% koštanog tkiva čine minerali: kalcijum, magnezijum, fosfor, a 35% meki deo: belančevine, ćelije kosti. Ćelije kosti su vrlo aktivne i njihov rad utiče na koštanu gustinu, čvrstinu, elasičnost.
 
Koštana masa se neprestano uvećava do 25-30. godine života i od pravilnog režima će zavisiti koliku će koštanu masu steći pojedinac u razvoju. Od tog doba počinje pad koštane mase koji traje do kraja života. Ovaj pad se ubrzava u menopauzi, kod postojanja nekih oboljenja, neaktivnosti zbog bolesti ili loših navika, pušenja, korišćenja nekih lekova, nedovoljnog unosa kalcijuma i vitamina D ishranom.
 
Ima više vrsta osteoporoze:
 
Primarna osteoporoza se javlja kod žena posle menopauze i kod pripadnika oba pola u dobi od preko 70 godina.
Sekundarna osteoporoza se javlja kod obolelih od pojedinih bolesti kao što su pojačan rad štitaste žlezde, paraštitaste žlezde, zapaljenjske reumatske bolesti, neke bolesti organa za varenje, posle dužeg ležanja zbog oboljenja, povreda.
Pacijenti najčešće ne osećaju prisustvo bolesti dok ne nastane komplikacija, tj. prelom neke kosti. Zato se kaže da je osteoporoza “nema” bolest. Ali na nju treba na vreme misliti i dijagnostikovati je pre pojave preloma, koji se često javlja kao prvi simptom ove bolesti..
U radu sa svojim pacijentima, lekari uočavaju faktore rizika za njen nastanak, to su sva napred spomenuta stanja i loše životne navike.
Takvim pacijentima treba preporučiti da snime koštanu masu DEXA, da urade odgovarajuće laboratorijske analize, po potrebi i neke dodatne procedure kako bi se utvrdilo postojanje osteoporoze.
 
Kao i kod drugih bolesti, ovde je bitno sprečiti nastanak osteoporoze. Pacijentima se savetuju zdrave životne navike, koje su već nabrojane, pravilna ishrana, kretanje, prestanak pušenja, prestanak uzimanja alkohola, droga, a kod određenih rizičnih stanja se savetuje uzimanje preparata kalcijuma, vitamina D. Ovi preparati mogu podsticati stvaranje koštane mase i smanjenje razgradnje kosti, što znači da se mogu koristiti i kod prevencije i kod lečenja osteoporoze.
 

PRIMED 3 je prirodna formula na bazi meda, kalcijuma kurkume sa ddatkom medicinskih gljiva reiši i šitake. Preparat se može koristiti kod:

osteopenije i osteoporoze
reumatskog i drugih oblika artritisa
povećane potrebe za kalcijumom
 
Aktivni sastojci preparata mogu da blagotvorno deluju na pravilno funkcionisanje koštano-zglobnog sistema. Ispoljavaju i protivupalno dejstvo, čime mogu da doprinesu u prevenciji i kao pomoć u tretmanu upalnih procesa na zglobovima.