PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Uzroci i lečenje osteoporoze.

Osteoporoza je često metaboličko oboljenje kostiju koje pogađa oba pola, mada češće žene. Karakteriše se manjim od prosečnog sadržaja minerala u kostima sa neorganizovanom koštanom mikroarhitekturom i povećanim rizikom da dođe do fraktura, koje mogu da se dogode pri sasvim trivijalnoj traumi. Evidentne promene kod ovog koštano–sistemskog oboljenja su i smanjenja koštane mase po jedinici anatomske zapremine kosti, uz manifestno tanke i kao što je već rečeno kosti slabijeg kvaliteta koje mogu biti lako lomljive.
Uzrok nastanka osteoporoze je: smanjeno stvaranje koštanog tkiva ili povećana razgradnja koštanog tkiva. Faktori rizika koji pospešuju nastanka osteoporoze su inaktivitet tj. duga imobilizacija, loša ishrana (više fosfata a manje Ca i Mg), genetski, unošenje alkohola i duvana, hormonski disbalans (izostanak, smanjenje estrogena kod žena u menopauzi), upala kosti ili zglobova, malignitet, endokrine bolesti (Kušingov sindrom, hipotireoza, akromegalij) i obično prati reumatska oboljenja (reumatodni artritis, ankilozirajući spondilitis).
Uobičajena podela osteoporoze je podela na primarnu i sekundarnu osteoporozu.
1) Primarnoj osteoporozi pripada oko 95% svih pacijenta sa osteoporotičnim promenama i često se govori od tri tipa:
a) Tip I koji je pretežno prisutan kod žena usled poremećaja hormonskog statusa
b) Tip II pogađa oba pola, involutivni proces starenja
c) Tip III idiopatske osteoporoze, koje su ređe ali pogađaju mlađe ljude.
2) Sekundarnom osteoporozom se označavaju ona stanja koja su nastala kao posledica dejstva predisponirajućih faktora: poremećaj vitamina D, kod reumatskih stanja, lekovi (kortikosteroidi, heparin, methotrexati) ishrana siromašna vitaminima (C, Ca, Mg), kasna trudnoća, amenoreja, uznapredovali dijabet.
Klinička slika ostoporoze
Lokalizacija osteoporoze je na kostima, pojava patoloških fraktura kada i mali pokret izaziva prelom. Najpogođeniji su pršljenovi koji su staklastog izgleda i lako lomljivi, primaju riblji (bikonkavan) izgled zbog postojećeg opterećenja. Kada je opterećenje veće sa prednje strane nastaju klinasti pršljenovi. Osteoporoza je podmukla bolest kod koje se prvo javljaju zamor i bol u krstima, pacijent se „smanjuje“, jer dolazi do sabijanja pršljenova (garderoba mu je dugačka). Takođe može doći do pojave patoloških fraktura i poremećaja statike i dinamike.
Prevencija i lečenje osteoporoze
Primena prevencije i terapije osteoporoze imaju za cilj da se zaustavi progresija gubitka koštane gustine i eventualno da se ona poveća. Zaustavljanje smanjenja koštane gustine značajno smanjuje rizik od preloma.
Ovo se može postići na dva načina:
Nefarmakološkom terapijom – vežbe, fizička aktivnost, pravilan način ishrane ( adekvatan unos kalcijuma i vitamina D), otklanjanje faktora riika (konzumiranje alkohola, pušenje, smanjenje doze kortikosteroida);
Lekovima – antiresorptivni lekovi koji zaustavljaju gubitak koštane mase (estrogeni, bifosfonati, kalcitonin, selektivni modulatori estrogenih receptora), stimulatori izgradnje kosti (anabolni steroidi, fluoridi, rekombinantni parathormon), lekovi sa heterogenim efektom (stroncijum ranelat) i dr.
Bifosfonati su zlatni standard u lečenju osteoporoze. Dužina lečenja nije definisana jer se ovde radi o hroničnom oboljenju. Kod osoba koje nemaju ozbiljne faktore rizika, lek se može obustaviti i primeniti opšte mere uz redovne kontrole bolesnika. Kod osoba sa ozbiljnim faktorima rizika i vrlo niskom BDM, lečenje se ne može prekidati. Loša strana bifocfonata je ta što im je način uzimanja komplikovan i mogući neželjeni efekti od strane gastrointestinalnog trakta. Lečenje osteoporoze mora imati multidisciplinaran pristup, pa pored lekara opšte medicine, neophodna je angažovanost od strane ortopeda, endokrinologa, reumatologa, fizijatra, ginekologa.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PRIMED 3 je prirodni preparat na bazi meda, kalcijuma, kurkume, sa dodatkom medicinskih gljiva reiši i šitake. Preparat PRIMED 3 se može koristiti kod:

osteopenije i osteoporoze
reumatskog i drugih oblika artritisa
povećane potrebe za kalcijumom
Aktivni sastojci preparata mogu da blagotvorno deluju na pravilno funkcionisanje koštano-zglobnog sistema. Ispoljavaju i protivupalno dejstvo, čime mogu da doprinesu u prevenciji i kao pomoć u tretmanu upalnih procesa na zglobovima.