PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija traumatske neuropatije

Traumatske neuropatije su najčešće mononeuropatije kod kojih dolazi do oštećenje jednog nerva što podrazumeva da je uzrok direktna povreda, kompresija i uklještenje kao najčešći uzroci.
Najčesce mononeuropatije iz ove grupe sa kojima se srećemo u kliničkoj praksi su ulnarna neuropatija i neuropatija n. medianusa u predelu karpalnog tunela.Nimalo nisu retke neuropatije n.ischiadicusa, n.peroneusa i n. femoralisa. U zavisnosti od povređenog nerva dolazi do nemogućnosti pokreta pojedinig grupa mišića i do neosetljivosti pojedinih predela kože.

Terapija traumatske neuropatije

U terapiji povređenog nerva ukoliko je u pitanju potpuni prekid neophodno je uraditi hiruški zahvat neurorafiju koja predstavlja šivenje prekinutih krajeva živaca. Bilo da je rađen hiruški zahvat ili ne u terapiji se uključuju medikamenti i to vitamini B1, B6 i B12, zatim mogu se uključiti antibiotici ukoliko je došlo do zapaljenja i vazodilatatori se često uključuju. Pristupa se dalje fizikalnoj terapiji koja najbolje deluje prepodne ili od 16 do 18 časova. Primenjuje se masaža, pasivno aktivne vežbe, hidrokineziterapija i elektroterapija. Nephodno je jačati organizam, uzimati sveže voće i povrće bogato vitaminima i mineralima kao i matični mleč koji poboljšava nervnu provodljivost i stabilnost a kao najefikasniji se pokazao PRIMED 10 forte plus preparat koji ima lekovite sastojke pored matičnog mleča i koji pomaže u ovakvim traumatskim neuropatijama.