PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija radiacione bolesti

Radiaciona bolest nastaje posle kratkog relativno ravnomernog ozračivanja celog organizma velikim dozama jonizujućeg zračenja što je moguće pri raznim akcidentima na reaktorima, akceleratorima u nuklearnim centralama u nuklearnoj medicini, laboratorijama, usled nepravilne distribucije radioaktivnog otpada i drugim mestima gde se koriste izvori jonizujućeg zračenja, kao i pri upotrebi nuklearnog oružija.

KLINIČKI OBLICI BOLESTI

 • U zavisnosti od doze ozračivanja razlikujemo tri oblika akutne radiacione bolesti:

I – HEMATOLOŠKI OBLIK (0,5-8 Gy)

 • Kosna srž je jedno od najosetljivijih tkiva na dejstvo jonizujućeg zračenja, tako da i male doze zračenja dovode do poremećaja produkcije krvnih  ćelija. Za depresiju pluripotentne  ćelije  čijom diferencijacijom nastaju sve krvne  ćelije potrebna je doza od svega 1 Gy. Posle dejstva zračenja nastaje:

1. Leukocitoza koja brzo prelazi u granulocitopeniju.

 • Leukocitoza u početku nastaje zbog ubrzanog otpuštanja leukocita iz rezervnih marginalnih odeljaka.
 • Granulocitopenija nastaje kasnije pošto se rezerve leukocita potroše sobzirom da su matične  ćelije nesposobne za dalje razmnožavanje i samoobnavljanje.

2. Anemija

 • Javlja dosta kasnije sobzirom da eritrociti u perifernoj krvi žive oko 120 dana. Za depresiju eritrocitopoeze dovoljna je doza od 1-1,5 Gy. Anemija se može javiti ranije usled krvarenja.

3. Trombocitopenija

 • Ispoljava se rano već posle 2-3 dana i doprinosi razvoju hemoragičkog sindroma

4. Limfocitoza koja brzo prelazi u limfopeniju

 • Limfocit je najosetljivija zrela  ćelija u krvi, zbog toga vrlo brzo može doći do potpunog nestanka linfocita, što izaziva potpuni slom mehanizme odbrane organizma.

II – DIGESTIVNI OBLIK (8-20Gy)

 • Matične  ćelije crevnog epitela su veoma radiosenzitivne što dovodi do njihovog brzog propadanja, pa se epitelne ćelije ne obnavljaju tako da nastaju  prazni prostor između crevnih resica. Plazma izlazi u lumen creva, a bakterije prodiru u krv. Srednja smrtna doza za ljude je 4 Gy, a apsolutna 10 Gy

III – NERVNI OBLIK (preko 20 Gy)

 • Doza od preko 20 Gy dovodi do oštećenja CNS-a, KVS-a i RES-a.

TERAPIJA RADIACIONE BOLESTI

1. HOSPITALIZACIJA

 • U aseptičnim uslovima uz apsolutni fizički i psihički mir.

2. SIMPTOMATSKA TERAPIJA

 • antiemetici, analgetici, antipiretici, antiaritmici itd.

3. PARENTERALNA ISHRANA

 • Sa uključivanjem elektrolitnih rastvora.

4. PROFILAKSA I LEČENJE INFEKCIJA

 • Sterilni uslovi, higijena, dekontaminacija creva, antibiotici.

5. LEČENJE KRVARENJA

 • Transfuzija koncentrovanih trombocita, transplatacija kostne srži.

6. PRIMED PREPARATI

 • PRIMED 13 vrši detoksikaciju i veoma je jak antioksidans , jača organizam i štiti od neželjenih posledica u zavisnosti od doze izloženosti dok PRIMED 5 jača krvnu sliku i deluje rehabilitujuće na koštanu srž.