PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Noćno mokrenje, prvi simptom uvećane prostate.

noćnoNoćni odlasci u toalet su tipični simptomi koji ukazuju da je prostata počela da se uvećava. Osim toga, javljaju se i usporeno ili odloženo mokrenje, slab mlaz urina, nepotpuno pražnjenje, isprekidanost i kapanje mokraće koje traje nekoliko sekundi pri kraju mokrenja, i hitno mokrenje, odnosno iznenadni odlazak u toalet.
SVAKI peti muškarac nakon što napuni šezdeset godina ima tegobe sa prostatom, dok je svakom desetom, zbog ovih problema potrebna hirurška intervencija.
Benigno uvećanje ove žlezde najčešće je oboljenje u muškoj populaciji, ali savremena terapija omogućava kvalitetniji život muškaraca koje ove tegobe, sa godinama, gotovo da ne mogu da zaobiđu.
Zbog toga se lečenje u početku, dok tegobe još nisu uzele maha, zasniva na što manje invazivnim metodama, a hirurški zahvat se odlaže sve dok je to moguće.
Benigno uvećanje prostate je progresivna bolest, ali se lekovima uspešno drži pod kontrolom, a tegobe se svode na najmanju moguću meru. U zavisnosti od težine tegoba i veličine prostate, lečenje najpre počinje jednim lekom, iako je preporuka vodiča evropske asocijacije urologa da to bude kombinovana terapija sa dva leka.
Postoje tri različite vrste terapije koje urolozi propisuju pacijentima sa uvećanom prostatom, i zavise od stadijuma bolesti:
BILjNI PREPARATI
Biljni preparati pomažu u početnom uvećanju prostate kada tegobe još nisu izražene. Biljni preparati mogu da se koriste i kao dodatna terapija uz postojeće lekove. PRIMED 6 urinarius je prirodan preparat na bazi meda, golice i lekovitih trava koje imaju blagotvorno dejsvo na funkciju prostate.Primed 6 urinarius zahvaljujući lekovitim dejstvima svojih sastojaka jača muskulaturu zida mokraćne bešike, smiruje upalne procese i sprečava poremećaje u funkcionisanju mokraćnih kanala. Antiseptično i protivupalno dejstvo sastojaka ovog preparata ima blagotvorno dejstvo i na zapaljenske procese bubrežnog tkiva.
Uticajem na balans muških polnih hormona koji se smatraju odgovornim za hiperplaziju prostate, dugotrajnom svakodnevnom primenom ovog preparata utiče se na postepeno poboljšane tegoba koje prate ovo stanje. Isti mehanizam dejstva opravdava korišćenje Primed 6 urinariusa u sklopu terapije benignih i malignih promena prostate. Opuštanjem mišića prostate smanjuje se pritisak na mokraćnu cev, čime se omugućava lakša eliminacija urina.
TERAPIJA LEKOVIMA
Lekovi su najpropisivaniji u terapiji benignog uvećanja prostate. Postoje dve vrste lekova koji se u ovim slučajevima daju. Alfa blokatori opuštaju glatki mišić prostate i vrata mokraćne bešike pa se samim tim olakšava i protok urina. Neželjena dejstva ove grupe lekova su sniženje krvnog pritiska i vrtoglavica prilikom ustajanja.
Drugu grupu lekova čine inhibitori 5 -alfa reduktaze, koji imaju ulogu da zaustave rast prostate. Oni blokiraju pretvaranje muškog hormona u aktivnu supstancu u prostati.
Ovi lekovi su najefikasniji kod onih muškaraca koji imaju veliko uvećanje prostate. Efekti su primetni šest meseci nakon upotrebe lekova. Kombinovana terapija, sa oba leka, znatno je efikasnija od upotrebe pojedinačnih lekova, ali se primenjuje samo ako ne postoje nuspojave, i ukoliko odgovara pacijentu.
OPERACIJA
Kod muškaraca kod kojih se simptomi pogoršavaju i pored terapije lekovima ili kod kojih su se javile komplikacije, poput zastoja mokraće, preporučuje se hirurška intervencija. Hirurškim zahvatom, odnosno resekcijom prostate, smanjuje se količina tkiva oko uretre. Najčešća hiruška procedura za tretman benignog uvećanja prostate je transuteralna resekcija prostate. Operacija se izvodi u anesteziji i traje oko 60-90 minuta. Operacijom se tegobe potpuno gube.