PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Komplementarna i/ili alternativna medicina

Izrazi komplementarna, alternativna i/ili integrativna medicina se širom sveta upotrebljavaju uglavnom sa istim značenjem. Ovim izrazima opisuje se upotreba nekih prirodnih proizvoda ili tehnika koje nisu deo konvencionalne (zvanične) medicine.

Alternativna vs. Komplementarna medicina

Veliki broj osoba, sve više, pored metoda i lekova zvanične medicine, koristi uporedo ili samostalno neke proizvode iz prirode. Koja je razlika između pojmova „komplementarna“ i „alternativna“ medicina.

  • Ukoliko se nekonvencionalne metode ili proizvodi koriste uporedo, zajedno sa metodama i lekovima zvanične medicine, govorimo o komplementarnom pristupu
  • Ukoliko se nekonvencionalne metode ili proizvodi koriste umesto metoda i lekova zvanične medicine, govorimo o alternativnom pristupu

Pored ova dva pristupa, pominje se i integrativna medicina.

Integrtivna medicina objedinjuje sve konvencionalne i nekonvencionalne metode i pristupe prevencije, lečenja i rehabilitacije obolelih. Intergativna medicina posmatra čoveka kao celinu i pristupa holistički, orjentisana prema pacijentu kao celini, a ne samo prema jednom organu ili sistemu. Integrativna medicina uključuje i mentalno, emocionalno, funkcionalno, spiritualno i socijalno blagostanje. Ima za cilj dobro koordinisanu saradnju više različitih institucija sa zajedničkim ciljem.

Komplementarni pristup obuhvata upotebu različitih prirodnih proizvoda i vežbe uma i tela.

Od prirodnih proizvoda najviše su u upotrebi biljni proizvodi (biljke u bilo kom obliku), vitamini, minerali, probiotici. Ovi proizvodi su vrlo dostupni u različitim formama (kapsule, biljne čajne mešavine, infuzije, tinkture i sl.) i prodaju se kao dijetetski suplementi ili dodaci ishrani.

Vežbe uma i tela obuhvataju veliku grupu različitih tehnika i veština koje se sprovode pod nadzorom dobro obučenih osoba (trenera). Neke od najpopularnijih tehnika su joga, kiropraktika, meditacija, akupunktura i dr.