PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Ishrana i rak želuca

Ishrana i rak želuca
Dokazano je da je način ishrane osnovni činilac koji utiče na pojavu raka želuca. Ovaj tip raka je izgleda uzrok najvećeg broja smrtnih slučajeva svake godine u svetu. Dokazano je da preterana potrošnja soli izaziva razvoj bakterija u želucu. One pretvaraju nitrate iz hranljivih sastojaka u nitrite koji kombinovani sa arninima i ureom stvaraju nitrozoarnine i nitroureu sa jakim kancerogcnim dejstvorn. Rak želuca se povezuje i sa čestom upotrebom dimljenih i usoljenih proizvoda. Ovo je dokazano u Japanu gde uobičajeni režim ishrane sadrži mnogo takvih namirnica i gde je rak želuca čest slučaj. Postoji još jedan uzrok, koji se trenutno ispituje, a to je nedostatak određenih vitamina sa zaštitinom funkcijom:
– Vitamin A u vidu provitamina (karotena) sprečava obrazovanje slobodnih radikala koji imaju važnu ulogu u stvaranju malignih tumora.
– Vitamin C (nalazi se samo u namirnicama biljnog porekla) ima moć da spreči pretvaranje nitrata u nitrite i nitrozoamine.
– Vitamin E deluje kao antioksidant štiteći ćelije od degenerativnih promena.
U svetlosti najnovijih saznanja, najbolji način da sprečimo rak želuca sastoji se u smanjenju potrošnje soli, nitrata i dimljenih proizvoda, a povećanju potrošnje svežeg voća i povrća.
U cilju sprečavanja tumora koriste se i kineske lekovite pečurke od kojih su najpoznatije shitake, kordiceps i reiši.
Primed 13 kordiceps, na bazi meda i lekovitih gljiva je pokazao vrlo dobre rezultate kod korisnika sa ovim tegobama.

ishrana i rak zeluca