PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Zeolit i medicinska primena

Zeoliti su retki prirodni minerali vulkanskog porekla, nastali iz četiri prirodna elementa: zemlje, vatre, vode i vazduha. Proizvod su hiljadugodišnjih hemijskih procesa i prirodne reakcije između kondenzata vulkanskih para i okeanske vode u specifičnim geološkim uslovima.

zeolit
Poznate su brojne podvrste zeolita, koje se zbog karakterističnih svojstava snažne jonske razmene koriste u različite svrhe: industriji, poljoprivredi i medicini. Podvrsta zeolita koji se zove klinoptilolit i koji ima kristalnu molekularnu strukturu tradicionalno se koristio kao prirodni lek u humanoj medicini. Zeolit klinoptilolit ima strukturu kaveza sa snažnim negativnim nabojem, koja privlači i absorbuje teške metale, opasne kancerogene toksine, organske otrove i druge štetne supstance. Početak savremene medicinske primene zeolita klinoptilolita bazirao se na njegovim biofizikalnim svojstvima i svojstvu jonske izmene, koji omogućavaju istovremeni proces remineralizacije organizma i delotvornu prirodnu detoksikaciju.

Jedan od najdelotvornijih i najprodavanijih preparata sa mineralom zeolit je Seven koji pored zeolita sadrži još šest aktivnih sastojaka koji potpomažu detoksikaciju i podizanje imuniteta organizma.