PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija toplotnog udara

Toplotni udar je posledica gubitka kontrole produkcije toplote i regulacije što uzrokuje oštećenje ćelija i smrt. Po ovoj karakteristici se razlikuje od opekotina, toplotnih edema ili toplotnih grčeva. Unutrašnja produkcija toplote uzrokovana egzotermalnim reakcijama može dovesti do porasta temperature koji se može pojačati fizičkom vežbom. Rizik od toplotnog udara se povećava sa toplotnim indeksima ( temperatura vazduha uz vlažnost vazduha).

Klinička slika

 • Nastaje obično teška neurološka disfunkcija uz povišenu telesnu temperaturu. Neurološka oštećenja mogu biti teška do halucinacija, disfunkcije cerebeluma, edema mozga, konvulzije i kome.
 • Nastaje tahikardija sa povećanim MVS, smanjen je periferni vaskularni otpor, povišen centralni venski pritisak. Oštećenje jetre je gotovo uvek prisutno uz povećanje vrednosti AST i ALT. Kod onih koji prežive oštećenje jetre se ne zadrži permanentno. Hipoglikemija i poremećaj koagulacije su loši prognostički znaci.
 • Kompromitovana bubrežna funkcija kao komplikacija toplotnog udara uz proteinuriju ili akutnu bubrežnu insuficijenciju može biti posledica hipotenzije, smanjene perfuzije bubrega i mioglobinurije

Toplotni udar se obično deli na:

 1. Klasični toplotni udar- javlja se kod strijih, psihički nuravnoteženih i novorođenčad gde postoji pasivna izloženost velikim toplotama tokom nekoliko dana.
 2. Toplotni udar vezan za teško fizičko iscrpljivanje – najčešće mlađi muškarci koji u nepovoljnim klimatskim uslovima masivnim fizičkim radom ili vežbanjem produkuju toplotu.

Diferencijalno dijagnostički treba razlikovati toplotni udar od meningitisa, malarije, tiroidne bure, trovanja antiholinergicima, alkoholizma i maligne hipertermije.

Lečenje

Mora najpre postojati podatak o izloženosti pacijenta ekstremno visokim temperaturama. Pacijent ima tipično suvu i toplu kožu i disfunkciju CNS-a ( koma , konvulzije, delirijum)

 • Najpre zbrinuti disajni put
 • Podrška cirkulacije -nadoknada tečnosti do 1200ml u prvih 4 sati da ne bi došlo do edema pluća
 • Hlađenje je kamen temeljac terapije :
 1.  skinuti odeću,
 2. evoporativno hlađenje je najbolji metod hlađenja(pacijent se prska toplom vodom sa fenom usmerenim prema njemu)
 3. Imerziona terapija- hladne kupke
 4. Rashladna sredstva ( ledene obloge, perotonealna, rektalna ili lavaža želuca hipotermičnom tečnošću)
 • Dantrolen može skratiti vreme potrebno za rashlađivanje
 • Nakon stabilizacije stanja i u fazi oporavka pacijent  sem odmora , unosa tečnosti treba da koristi PRIMED 13 koji jača organizam, nadoknađuje veliki broj izgubljenih minerala i vitamina i što je možda i najvažnije vrši detoksikaciju organizma i na taj način ubrzava oporavak!