PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija leptospiroze

Leptospiroza je akutna zoonoza koju izazivaju spirohete roda leptospira.

Leptospiroza je rasprostranjena širom sveta. Rezervoar infekcije su divlje (pacovi) ili domaće životinje (psi, goveda, mačke) koje su preživele infekciju, u  čijim su se u bubrežnim tubulima zadržale spirohete koje se preko urina izbacuju u spoljnu sredinu. U spoljašnjoj sredini leptospire preživljavaju najčešće u stajaćim i otpadnim vodama.

Osnovna patološka promena u toku bolesti je vaskulitis zbog kog nastaju gotovo sve kliničke manifestacije bolesti. Najznačajnije promene su u bubrezima (nekroza tubula), a u težim formama zahvaćena je i jetra.

Bolest prolazi kroz dve faze :

1. Septikemčna faza – Spirohete se mogu naći u krvi, traje do 7 dana.

2. Imunološka faza  – Odlikuje se pojavom antitela u krvi dok spirohete isčezavaju,  traje 4-30 dana.

KLINIČKA SLIKA

Bolest najčešće prolazi asimptomatski ili je sasvim blaga, dok u 10% slučajeva ima tešku kliničku sliku.

1. Blaga forma – Nakon inkubacije koja traje 7-12 dana. javljaju se simptomi koji liče na grip.

Počinje naglo sa:

 • Visokom temperaturom
 • Glavoboljom
 • Mijalgijama
 • Konjuktivitisom
 • Bolovima u trbuhu.

Posle 3-7 dana simptomi prestaju, da bi se posle nekoliko dana javio

 • Blag skok temperature
 • Simptomi i znaci seroznog meningitisa
 • Subkonjuktivalne sufuzije
 • Uveitis
 • Ospa po koži

Prognoza je dobra.

2. Teška forma karakteriše je:

 • Febrilnost
 • Žutica – posle par dana
 • Poremećajem bubrežne funkcije
 • Akutna bubrežna insuficijencija
 • Smrt – u najtežim slučajevima.

Skoro uvek su prisutni

 • Subkonjuktivalne sufuzije (hemoragični sindrom)
 • Respiratorni distres sindrom
 • Kongestivna srčana insuficijencija
 • Aritmije

Težina bolesti zavisi od težine vaskulitisa koji leži u njenoj osnovi.

LEČENJE

Antibiotska terapija (Penicilin G, Ampicilin, Tetraciklini) ; Dijaliza – u slučaju teže bubrežne insuficijencije.

Kako u blagoj formi bolesti tako i u komplikacijama bolesti treba jačati organizam i ujedno delovati na revitalizaciju organa koji su pogođeni ovom spirohetom. U ovoj situaciji pomažu PRIMED 6 koji poboljšava bubrežnu funkciju i svojim biljnim sastavom revitalizuje parenhim bubrega  i tu je PRIMED 13 kordiceps koji je energetska “bomba” ,dakle jača organizam , vrši detoksikaciju i eliminaciju štetnih produkata i revitalizuje jetru i popravlja funkciju ostalih organa.