Leptospiroza je akutna zoonoza koju izazivaju spirohete roda leptospira.

Leptospiroza je rasprostranjena širom sveta. Rezervoar infekcije su divlje (pacovi) ili domaće životinje (psi, goveda, mačke) koje su preživele infekciju, u  čijim su se u bubrežnim tubulima zadržale spirohete koje se preko urina izbacuju u spoljnu sredinu. U spoljašnjoj sredini leptospire preživljavaju najčešće u stajaćim i otpadnim vodama.

Osnovna patološka promena u toku bolesti je vaskulitis zbog kog nastaju gotovo sve kliničke manifestacije bolesti. Najznačajnije promene su u bubrezima (nekroza tubula), a u težim formama zahvaćena je i jetra.

Bolest prolazi kroz dve faze :

1. Septikemčna faza – Spirohete se mogu naći u krvi, traje do 7 dana.

2. Imunološka faza  – Odlikuje se pojavom antitela u krvi dok spirohete isčezavaju,  traje 4-30 dana.

KLINIČKA SLIKA

Bolest najčešće prolazi asimptomatski ili je sasvim blaga, dok u 10% slučajeva ima tešku kliničku sliku.

1. Blaga forma – Nakon inkubacije koja traje 7-12 dana. javljaju se simptomi koji liče na grip.

Počinje naglo sa:

 • Visokom temperaturom
 • Glavoboljom
 • Mijalgijama
 • Konjuktivitisom
 • Bolovima u trbuhu.

Posle 3-7 dana simptomi prestaju, da bi se posle nekoliko dana javio

 • Blag skok temperature
 • Simptomi i znaci seroznog meningitisa
 • Subkonjuktivalne sufuzije
 • Uveitis
 • Ospa po koži

Prognoza je dobra.

2. Teška forma karakteriše je:

 • Febrilnost
 • Žutica – posle par dana
 • Poremećajem bubrežne funkcije
 • Akutna bubrežna insuficijencija
 • Smrt – u najtežim slučajevima.

Skoro uvek su prisutni

 • Subkonjuktivalne sufuzije (hemoragični sindrom)
 • Respiratorni distres sindrom
 • Kongestivna srčana insuficijencija
 • Aritmije

Težina bolesti zavisi od težine vaskulitisa koji leži u njenoj osnovi.

LEČENJE

Antibiotska terapija (Penicilin G, Ampicilin, Tetraciklini) ; Dijaliza – u slučaju teže bubrežne insuficijencije.

Kako u blagoj formi bolesti tako i u komplikacijama bolesti treba jačati organizam i ujedno delovati na revitalizaciju organa koji su pogođeni ovom spirohetom. U ovoj situaciji pomažu PRIMED 6 koji poboljšava bubrežnu funkciju i svojim biljnim sastavom revitalizuje parenhim bubrega  i tu je PRIMED 13 kordiceps koji je energetska “bomba” ,dakle jača organizam , vrši detoksikaciju i eliminaciju štetnih produkata i revitalizuje jetru i popravlja funkciju ostalih organa.