PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Šta je osteoporoza i koliko je česta?

Osteoporoza je oboljenje, koje karakteriše smanjenje mineralne gustine kostiju, čime kost postaje manje čvrsta i stoga podložna prelomima, spontanim, ili uz silu koja je manja od inače potrebne za prelom zdrave kosti.
 
Reč je o nemom oboljenju bez simptoma dok ne dođe do preloma kostiju, koji se mogu desiti i pri uobičajnim aktivnostima. Najčešći osteoporotični prelomi su prelomi pršljenskih tela kičmenog stuba, vrata butne kosti i kostiju podlaktice.
 
Šta je osteoporoza i koliko je česta?
Osteoporoza je oboljenje, koje karakteriše smanjenje mineralne gustine kostiju, čime kost postaje manje čvrsta i stoga podložna prelomima, spontanim, ili uz silu koja je manja od inače potrebne za prelom zdrave kosti. Reč je o nemom oboljenju bez simptoma dok ne dođe do preloma kostiju, koji se mogu desiti i pri uobičajnim aktivnostima. Najčešći osteoporotični prelomi su prelomi pršljenskih tela kičmenog stuba, vrata butne kosti i kostiju podlaktice.
 
Približno 10 odsto celokupne populacije ima osteoporozu, značajno češće žene. Procenjuje se da je prisutna kod svake druge žene i svakog osmog muškaraca, starijih od 50 godina. Osteoporoza je jedan od glavnih uzroka ozbiljnog invaliditeta i umanjenja kvaliteta života. Čak jedna četvrtina osoba posle preloma kuka zahteva dugotrajnu zdravstvenu i socijalnu pomoć. Zbog toga je važno na vreme utvrditi smanjenje koštane gustine.
 
Faktori rizika za osteoporozu
Maksimalna koštana gustina se dostiže oko 30. godine života. Posle toga koštana masa se do 50. godine smanjuje za 0,5 do 1 odsto godišnje. Posle menopauze gubitak može iznositi do 10 procenata godišnje. Naročito je veliki gubitak u prvih 5-10 godina menopauze, koji dovodi do tzv. postmenopauzalne osteoporoze. Smatra se da nastaje zbog nedostatka polnih hormona, pre svega estrogena. Kod osoba starijih od 70 godina prisutna je tzv. senilna osteoporoza, a sekundarna osteoporoza može se javiti kao posledica mnogih bolesti ili uzimanja lekova koji negativno utiču na kosti.
 
Nepromenljivi nasledni činioci (pol, rasa) sa jedne strane, i neki spoljni faktori na koje možemo da utičemo, određuju maksimum naše koštane gustine, što je veoma značajno za kasniji period života.
 
Faktori rizika za osteoporozu: porodična anamneza (osteoporotični prelom u porodici), pol, godine starosti, mala telesna masa (BMI<19kg/m2), neadekvatna ishrana (ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D), alkohol, cigarete, kafa (preko četiri dnevno), fizička neaktivnost, zakasnela menarha (posle 15.godine života), amenoreja duža od šest meseci, rana hirurška ili prirodna menopauza pre 45 godine, različite bolesti (hipertireoza, hiperparatireoidizam, reumatoidni artritis, hronična bubrežna insuficijencija, hipogonadizam, težak alkoholizam…), upotreba lekova (kortikosteroida, antiepileptika, heparina…)
 
Kako se postavlja dijagnoza osteoporoze?
Klasičnim rendgenskim snimanjem osteoporoza se otkriva tek kada je došlo do gubitka 30-40 procenata koštane mase. Osteodenzitometrija DXA je ’’zlatni standard’’ za dijagnozu osteoporoze. Kod pacijenata koji imaju neki od faktora rizika za osteoporozu treba uraditi merenje mineralne koštane gustine BMD (Bone Mineral Density – BMD) DXA metodom, koja se bazira na primeni niskoenergetskog X zračenja.
 
Rezultati merenja BMD- koštane gustine mogu da se izraze kao odstupanje (broj standardnih devijacija) od srednje gustine kosti mladih zdravih osoba (20-40 godina) i to se zove T-skor ili kao odstupanje od vrednosti koja odgovara istim godinama starosti zdravih osoba i zove se Z skor.
 
Kome je neophodno uraditi osteodenzitometriju?
Ženama koje su starije od 65 godina
Ženama u postmenopauzi, mlađim od 65 godina, a koje imaju jedan ili više faktora rizika
Ženama u postmenopauzi, s prelomima
Ženama koje su ušle u menopauzu pre 45. godine života
Odraslima sa osteoporotičnim frakturama
Ako je na osnovu klasične radiografije postavljena sumnja da se radi o osteoporozi
Odraslima koji imaju oboljenje ili uzimaju lekove koji su povezani sa niskom koštanom masom ili gubitkom kosti (upotreba kotikosteroida duže od 2 meseca…)
Muškarcima s kliničkom sumnjom na osteoporozu, anamnezom preloma nakon minimalne traume, kao i svim muškarcima starijim od 70 godina
Ženama sa dugotrajnom amenorejom
PRIMED 3 kreći se lako je prirodni preparat na bazi meda, kalcijuma i kurkume sa dodatkom medicinskih gljiva rejši i šitake.
PRIMED 3 se preporučuje kod:
osteopenije
osteoporoze
reumatskog i drugih oblika artritisa
povećane potrebe za kalcijumom
Aktivni sastojci preparata imaju povoljno dejstvo u prevenciji nastanka osteoporoze i artritisa zglobova.