PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Simptomi kamena u bubregu

Bubrezi su deo urinarnog sistema čoveka. U bubrezima nastaje urin, filtiranjem otpadnih materija iz krvi. Nekada, nakupljanjem soli i drugih minerala i njihovim taloženjem, može da dođe do nastanka kamenčića manje ili veće zapremine. Veličina ovih kamenčića može da varira od veličine kristala šećera, do čak nekoliko centimetara.

Većina kamenčića ne daje nikakve simptome u dugom periodu, obično dok ne dovedu do određenih komplikacija. Prisustvo kamenčića može da izaziva bol, posebno ukoliko dođe do odvajanja i pomeranja kamenčića kroz mokraćne puteve.

Tipični simptomi pomeranja bubrežnih kamenčića:

  • Bol velikog intenziteta u leđima, stomaku ili duž prepone

  • Učestalo i bolno mokrenje

  • Prisustvo krvi u urinu

  • Mučnina i/ili povraćanje

Ukoliko su bubrežni kamenci manji, nekada mogu da prođu i bez pojave simptoma.

Pomenuti simptomi, kao što je npr. pojava intenzivnog bola u leđima ili stomaku može da bude simptom nekih drugih stanja, kao što je upala slepog creva, ili ektopična trudnoća kod žena. Zbog toga je veoma važno na vreme javiti se lekaru i ustanoviti uzrok simptoma, kako bi se na vreme i na odgovarajući način pristupilo tretmanu. Bol pri mokrenju može da bude simptom urinarne infekcije ili nekih polnih bolesti.

Veličina kamenčića koju je moguće eliminisati bez pojave simptoma uglavnom je manja od 5mm. Kamenčići čija se veličina kreće između 5 i 10mm, u polovini slučajeva mogu da se izbace, ali uz manje ili više izražene simptome, dok se kamenci većih dimenzija mogu ukloniti uz primenu nekih terapijskih metoda.