PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Nivoi prevencije osteoporoze.

Osteoporoza je progresivna, sistemska, metabolička bolest kostiju. Karakteriše je smanjena koštana čvrstina i povećani rizik za nastajanje preloma. Dijagnoza osteoporoze je otežana, jer najčešće protiče bez simptoma sve do pojave preloma. Prelom kuka, kao najteža posledica osteoporoze, tokom prve godine dovodi do povećanja smrtnosti za 10-20% , a jedna trećina bolesnika doživljava prelom i drugog kuka.
 

Kost je dinamična struktura koja se neprestano razgrađuje i stvara. U mladosti je izgradnja kosti brža od razgradnje što za rezultat daje porast koštane mase, koja dostiže svoj maksimum između 20-te i 25-te godine života. Odraslo doba karakteriše izbalansiran period izgradnje i razgradnje kostiju. Osteoporoza nastaje kada stvaranje nove kosti ne može da nadoknadi razgrađenu staru kost.. Javlja se kod oba pola: prema podacima “Svetske fondacije za osteoporozu” jedna od dve žene i jedan od četiri muškarca preko 50 godina imaju osteoporozu.

 
FAKTORI RIZIKA ZA RAZVOJ OSTEOPOROZE:
1. Godine:
– Starije osobe imaju veći rizik za razvoj osteoporoze
2. Pol:
– Žene imaju manje koštanog tkiva i gube kost mnogo brže nego muškarci zbog promena vezanih za menopauzu.
3. Rasa:
– Pripadnost kavkaskoj ili azijskoj rasi povećava sklonost za razvoj osteoporoze.
4. Podaci o postojanju osteoporoze u porodici:
– Prelom kuka, posebno kod majke.
5. Postojanje prethodnog preloma.
6. Niska koštana masa.
7. Niži indeks telesne mase:
Veća je mogućnost za pojavu osteoporoze kod osoba sa malom telesnom težinom i sitnim kostima.
8. Podaci o menopauzi i menstrualnom ciklusu:
Poremećaj menstualnog ciklusa sa amenorejom koja traje duže od 6 meseci, a nije povezana sa trudnoćom kao i rana menopauza, prirodna ili hiruška, su faktori rizika za razvoj osteoporoze.
9. Upotreba lekova
Pojedini lekovi kao što su glikokortikoidi, imunosupresivi, antikoagulanti i antikonvulzivi mogu imati štetan efekat na koštani metabolizam.
10. Hronične i zapaljenske bolesti:
– Reumatodni artritis
– Endokrine bolesti
– Gastrointestinalne bolesti
11. Hipogonadizam:
– Nizak nivo testosterona kod muškaraca povećava šansu za razvoj osteoporoze.
12. Stil života:
– Pušenje
– Prevelik unos alkohola i kafe
– Nedovoljan unos kalcijuma
– Nedostatak vitamina D
– Fizička neaktivnost
 
DIJAGNOZA OSTEOPOROZE
– DXA-Dijagnostički test za rano otkrivanje osteoporoze merenjem koštane gustine kojim se procenjuje kvantitet kosti, važi kao „zlatni standard“ za dijagnozu osteoporoze.
-FRAX index-Procena 10-togodišnjeg rizika za nastanak preloma kuka i 10-togodišnjeg rizika za pojavu glavne frakture: kičma, podlaktica, nadlaktica
Biohemijski markeri koštanog metabolizma – Njihova upotreba ima značaja za procenu uspešnosti terapije.
Biohumoralne analize – Kompletna krvna slika, serumski kalcijum i fosfor, kreatinin i alkalna fosfataza, vitamin D i hormon paraštitne žlezde.
Kalcijum i fosfor u 24-vororočasovnom urinu, kao i klirens kreatinina.
 
PREVENCIJA OSTEOPOROZE
Cilj prevencije je borba za jače, gušće i kvalitetnije kosti , te smanjenje broja i posledica osteoporotičnih preloma, vremenski od intrauterinog perioda do kraja života.
 
Primarna prevencija OSTEOROPOZE
– Primarna prevencija osteoropoze se sprovodi u opštoj populaciji bez procene individualnog faktora rizika i odnosi se na sve uzraste oba pola:dečiji, adolescenti, odrasli, postmenopauzalni i stariji. U periodu rasta i sazrevanja se odnosi na dostizanje maksimalne, genetske predodređene koštane gustine. U periodu zrelosti-održavanje postignute maksimalne koštane gustine. U perimenopauzi, menopauzi i starosti cilj je da se spreči i uspori neminovni koštani gubitak.
 
Sekundarna prevencija OSTEOROPOZE
– Sekundarna prevencija osteoropoze podrazumeva proveru faktora rizika za razvoj osteoporoze, odabir osoba kojima treba izmeriti koštanu gustinu. Pri postojanju smanjenja koštane gustine, lečenjem raspoloživim medikamentima uz izbor najadekvatnije opcije, da će poboljšanje.
 
Tercijarna prevencija OSTEOPROPOZE
– Sprovodi se kod osoba koje su već doživele jednu ostoporotičnu frakturu. U cilju sprečavanja pojave novih fraktura, podrazumeva se obavezna medikamentozna terapija, sprečavanje padova i nošenja protektora za kuk. Terapijske mere se preduzimaju u svrhu izlečenja fraktura, smanjenja bola i sprečavanja invalidnosti kroz procedure rehabilitacije i fizikalne terapije.
 

PRIMED 3 je prirodni preparat na bazi meda, kurkume, kalcijuma, sa dodatkom medicinskih gljia reiši i šitake. PRIMED 3 se može koristiti kod:

osteopenije i osteoporoze
reumatskog i drugih oblika artritisa
povećane potrebe za kalcijumom
 
Aktivni sastojci preparata mogu da blagotvorno deluju na pravilno funkcionisanje koštano-zglobnog sistema. Ispoljavaju i protivupalno dejstvo, čime mogu da doprinesu u prevenciji i kao pomoć u tretmanu upalnih procesa na zglobovima.