PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Insuficijencija nadbubrega

Retka bolest, mada ukoliko se ne prepozna ima stopu smrtnsti od 100%!
Treba misliti na nju kod bilo kog pacijenta koji je na hroničnoj steroidnoj terapiji!

nadbubreg i nadbubrežna žlezda
nadbubreg i nadbubrežna žlezda

U kori nadbubrega se proizvode:
Glukokortikoidi- uglavnom kortizol, koji pomažu u regulaciji glikemije i distribuciji intracelularne i ekstracelularne tečnosti i suprimiraju ACTH
Mineralokortikoidi – uglavnom aldosteron, koji povećava retenciju natrijuma i izlučivanje kalijuma u bubrežnim distalnim kanalićima
Androgeni hormoni
U srži nadbubrega se produkuje adrenalin i noradrenalin.

Insuficijencija nadbubrega može biti uzrokovana ili destrukcijom same žlezde ili sniženim ACTH.
Akutna adrenalna kriza nastupa kada su u potpunosti isrpljene rezerve nadbubrega. Obično se viđa kod pacijenata sa hroničnom insuficijencijom koji naglo prekinu sa uzimanjem steroidne terapije i/ili su žrtve nekog od stresnih događaja (infekcije, trauma, opekotine).

Simptomi su vrlo nespecifični i mogu biti zamaskirani nekim drugim oboljenjima.

Laboratorijski nalazi:
Natrijum može biti blago snižen ili je u fiziološkim granicama
Kalijum može biti blago povišen ili je u fiziološkim granicama
Hipoglikemija je obično vrlo izrazita

Lečenje: Nadoknada tečnosti, korekcija elektrolitnog statusa i nadoknada steroida.
Primed 10 forte plus može sprečiti da dođe do ovog oboljenja kao i pomoći u terapiji uz osnovnu terapiju a ujedno jača opšte stanje organizma.

Primed 10