Tag Archive: bolesti pluca

Jul 04

Profesionalna astma

Profesionalna astma je bolest pluća, u kojoj različite supstance iz radne okoline uzrokuju poteškoće sa disanjem. Mnoge supstance mogu izazvati profesionalu astmu, među najčešćim su prašina, životinjska dlaka, gljivice i neke hemikalije ( najčešće diizocijanati). Iako se ne zna tačan procenat profesionalne astme, sumnja se da se 2-20% svih slučajeva astme javlja u industrijskim krajevima. …

Continue reading »

Jul 09

Terapija silikoze

Silikoza pluća je uzrokovana inhalacijom i akumulacijom neorganske prašine slobodnog SiO2u plućima. Radi se o fibrozi pluća koja se odlikuje stvaranjem kolagenskih silikotičnih čvorića. Javlja se ako je koncentracija kvarca  u mešanoj prašini veća od 18 %, a ekspozicija 20 i više godina. Bolest je progresivnog toka i može dovesti do invalidnosti i smrti obolelog. …

Continue reading »

Jun 26

Terapija pneumokonioza

Pneumokonioze su oboljenja koje se definišu kao akumulacija prašine u plućima i reakcija tkiva na njeno prisustvo, gde se pod terminom prašina podrazumeva aerosol čvrstih neživih čestica. KLASIFIKACIJA PREMA UZOROČNIKU: PNEUMOKONIOZE IZAZVANE NEORGANSKOM PRAŠINOM PRAŠINE KVARCA Silikoza Silikoantrakoza Silikotuberkuloza Reumatoidna silikoza (Kaplanov sidrom) PRAŠINE SILIKATA Azbestoza Talkoza Kaolinoza PRAŠINE METALOIDA Pneumokonioza rudara u ugljenokopima Grafitna …

Continue reading »

Jul 14

Bronhiolitis

Predstavlja ekspiratorni wheezing sa respiratornom infekcijom kod dece. Izazivači su najčešće virusi iz gornjeg respiratornog trakta koji silaze u donje partije i tu oštećuju ćelije i dovode do nakupljanja sluznih čepova. Klinički nalaz: -Simptomi gornjeg respiratornog trakta (kašalj, rinoreja, febrilitet) -Povećan  RR -Ekspiratorni wheezing -Interkostalno uvlačenje Diferencijalna dijagnoza: Astma: ranije epizode wheezinga, deca srtarijeg uzrasta, …

Continue reading »