PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Bronhiolitis

Predstavlja ekspiratorni wheezing sa respiratornom infekcijom kod dece.

Izazivači su najčešće virusi iz gornjeg respiratornog trakta koji silaze u donje partije i tu oštećuju ćelije i dovode do nakupljanja sluznih čepova.

Klinički nalaz:

-Simptomi gornjeg respiratornog trakta (kašalj, rinoreja, febrilitet)

-Povećan  RR

-Ekspiratorni wheezing

-Interkostalno uvlačenje

Diferencijalna dijagnoza:

Astma: ranije epizode wheezinga, deca srtarijeg uzrasta, atopijska konstitucija, pozitivna porodična anamneza.

Pneumonija: može koegzistirati sa bronhiolitisom

Aspiracija stranog tela: iznenadan početak, bez predominantnih stanja infekcije

Kongestivna srčana insuficijencija: može imitirati kliničke simptome kod dojenčadi. U prilog dijagnozi je nalaz šuma na srcu i RTG.

Dijagnostičke pretrage:

-Pulsna oksimetrija