PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Browsing:

Oznaka: UV zračenje

Štetnost UV zračenja

Kada se govori o štetnosti UV zračenja, uglavnom se ističe uticaj na pojavu karcinoma kože. Veza između pojave karcinoma i izloženosti UV zračenju definitivno postoji. Pored toga što je UV zračenje poznati faktor rizika za pojavu malignih promena na koži, Read more…


Zaštita od UV – zračenja

UV zračenje ima najveću energiju fotona u odnosu na ostala nejonizujuća zračenja tako da je biološki i najaktivnije, ali ne dovoljno da izazove jonizaciju. Ovo zračenje obuhvata područije talasnih dužina od 10do 400 nm i zauzima mesto između rendgenskog zračenja Read more…