Medicinske gljive se mogu upotrebljavati na više načina, cele, osušene, u obliku napitka, ili u obliku suplemenata. Većina medicinskih gljiva mogu se koristiti i kao deo svakodnevne ishrane. Najpopularnija je svakako gljiva Shiitake, koja je sastavni deo velikog broja obroka u Kini. Neke gljive, kao što je odrasla Reishi gljiva, nisu pogodne za upotrebu u […]