Pojava ciste na jajniku je česta, posebno kod žena u generativnom periodu. Ciste predstavljaju čvste ili tečnošću ispunjene promene na ili u tkivu jajnika. U većini slučajeva su bezopasne i ne daju nikakve simptome. Kod nekih žena, ciste mogu da se jave u toku svakog ciklusa, a da se ni ne otkriju, ili se otkriju […]