Da bismo utvrdili postojanje nesanice, prvo moramo da znamo kakav je inače ritam sna i aktivnosti osobe. Ukoliko postoji nedovoljan broj sati sna kao posledica noćnih izlazaka ili dugotrajnog noćnog rada, ne možemo da kažemo da se radi o nesanici. Nesanica predstavlja stanje u kome je otežano uspavljivanje i pored normalnog dnevnog ritma aktivnosti, ili […]