PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Browsing:

Oznaka: Escherichia coli (E. Coli)

Prevencija čestih urinarnih infekcija.

Urinarne infekcije mokraćnih puteva koje se često vraćaju (rekurentne infekcije) su veoma rasprostranjene i sreću se kod žena svih godina, obrazovanja i socioekonomskog statusa. Tokom životnog veka, oko 60% žena će imati najmanje jednu bakterijsku infekciju bešike. 20-40% njih će Read more…