PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Trovanje preparatima gvožđa

preparati gvožđa

Akcidentalno uzimanje velikih količina gvožđa je retko kod odraslih, ali se relativno češće dešava kod male dece. Naročito su opasna i često fatalna trovanja veoma male dece u uzrastu od 1 do 2 godine. Kod male dece, čak i doza od 1 do 2gr može da bude opasna po život, a uzimanje količine od 2 do 10 gr, se po pravilu završava fatalno. Različiti farmaceutski oblici gvožđa su često jarko prebojeni i asociraju decu na neku vrstu bonbona, što olakšava odluku dece da progutaju veću količinu ovih preparata. Stoga je veoma važno sve oralne oblike gvožđa čuvati daleko od domašaja dece.

Simptomi trovanja su vrlo dramatični i javljaju se već 30 minuta do nekoliko sati od uzimanja gvožđa. Kliničkom slikom dominiraju simptomi od strane gastrointestinalnog trakta:

  • bolovi u stomaku
  • povraćanje
  • braonkasto sukrvičav sadržaj iz želuca, pomešanog sa tabletama ili kapsulama gvožđa.

Takođe se javlja dijareja, bledilo, cijanoza, pospanost, hiperventilacija zbog acidoze i kardiovaskularni kolaps. Smrt može da nastupi veoma brzo, već unutar 6 sati od početka trovanja. Veoma je važno brzo prepoznavanje trovanja i hitno određivanje koncentracije gvožđa u plazmi. Pored toga potrebno je hitno uraditi radiografski snimak trbuha, jer  se na taj način mogu uočiti neresorbovane tablete u digestivnom traktu.

Gvožđe u stomaku može da se taloži primenom rastvora natrijum bikarbonata, a za vezivanje gvožđa u plazmi primenjuje se deferoksamin intravenski. Standardnim terapijskim procedurama se koriguje acidobazni poremećaj i stanje šoka. Brzom i adekvatnom terapijom smrtnost sa 45% može da se smanji na 1%.