PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija nefrotskog sindroma

Nefrotski sindrom se karakteriše albuminurijom (prisustvo albumina u urinu), hipoalbuminemijom (smanjenjem albumina u krvi), hiperlipidemijom (povišene masnoće u krvi) i edemima (otoci).
Sve manifestacija nefrotskog sindroma događaju se kao posledica filtracije proteina u mokraću, a nastaju kao posledica imunoloških bolesti, toksičnih dejstava, metaboličkih promena i biohemijskih promena.

Terapija nefrotskog sindroma

Edeme treba lečiti oprezno i konzervativno, jer brzo davanje diuretika može da pogorša stanje.
Ordiniranje albumina nije indikovano kod ovih pacijenata osim kod onih koji imaju teške oblike hipoalbuminemije.
Potrebno je smanjiti lipide u krvi ordiniranjem statina.
Tromboembolijske komplikacije su dosta česte, uključujući spontane periferne venske i/ili arterijske, plućne arterijske i bubrežne venske okluzije.
Bubrežna venska tromboza (BVT), jednostrana ili obostrana, je posebno ozbiljna komplikacija. U prošlosti je smatrana uzrokom,a ne posledicom NS, što više nije slučaj.
Od prirodnih preparata mogu se uključiti PRIMED 9 koji će povećati diurezu i PRIMED 8 koji smanjuje lipide i na taj način pomažu u terapiji.