PRImarna-MEDicina

Prioritet za imunitet !

Terapija bola

Bol je subjektivno, neprijatno opažanje i osećaj, koji se može javiti usled oštećenja tkiva, njegovog predstojećeg oštećenja, ili usled psiholoških uzroka. Javlja se gotovo kod svih bolesti i povreda. To je zaštitni mehanizam čija je funkcija da organizam postane svestan opasnosti i reaguje kako bi uklonio bolni nadražaj, međutim ukoliko se bolni nadražaj ne može ukoniti onda se javlja hronični bol koji nema više zaštitnu funkciju već narušava kvalitet života.
Dakle, osnovna podela bola je na : akutni i hronični. Akutni bol je kratkotrajan, ima odbrambenu ulogu dok je hroničan bol dugotrajan, nema odbrambenu ulogu i često predstavlja poseban klinički sindrom.

Terapija bola je kompleksna i zahteva jasnu predstavu o uzroku bola i mehanizmima njegovog nastanka.
Primena lekova u terapiji bola je velika. Problem je najčešće u kontroli hroničnog bola kada je upotreba lekova nekontrolisana i duga, pa su i neželjena dejstva brojna. prvi korak u terapiji bola jesu oralni analgetici, zatim se daju antikonvulzivi a kao dodaci mogu se dati antidepresivi, kreme protiv bolova. dalje se koriste kožni flasteri a kod najgorih hroničnih bolova i narkotici. Takođe značaj fizikalne medicine u terapiji bola je veliki jer pruža mogućnost smanjenja upotrebe lekova, naročito u hroničnim stanjima!

Od prirodnih dodataka u terapiji kao dodatak najdelotvorniji je pčelinji proizvod, bez sumnje propolis ( Primed 4 propolis). Njegove lekovite osobine potvrđene su brojnim kliničkim ispitivanjima. Smatra se univerzalnim lekom, a potvrđeno je da ima 36 terapijskih osobina. Osim ativirusnog, antibakterijskog i protivupalnog dejstva, propolis deluje i kao anestetik i analgetik, pa se koristi u terapiji bola!