Skip to main content

Terapija premora

Terapija premora

Ukoliko rad koji je doveo do akutnog zamora traje i dalje, nastaje hronični zamor odnosno premor. Za razliku od akutnog zamora koji odmorom u potpunosti nestaje u toku 24 sata, kod premora se osoba danima ne oporavlja, a novi radni dan započinje već umorna. Premor dakle predstavlja patološku pojavu i negativan efekat rada. KLINIČKI ZNACI […]