Osobe koje imaju povećan rizik za deficijenciju vitamina D su osobe koje ne borave na suncu, osobe sa alergijom na mleko i mlečne proizvode, vegetarijanci i osobe sa bolestima bubrega. Osobe sa tamnom bojom kože (afroamerikanci) takođe imaju veći rizik za nedostatak vitamina D, zato što pigment melanin, odgovoran za karakterističnu boju kože blokira uticaj […]