Lečenje sepse

Sepsa predstavlja reakciju organizma na prisutnost bakterija ili njihovih otrova u cirkulaciji. Česte su nedoumice kada je u pitanju sepsa, pa zato postoje raličita tumačenja. Infekcije izazvane bakterijama mogu imati različite simptome, tok bolesti pa se stoga različito i definišu. Klinička slika sepse je određena dvostruko. Na jednoj su strani znaci infekcije, a na drugoj […]