Skip to main content

Uloga kože u zaštiti od infekcije

Uloga kože u zaštiti od infekcije

Koža je jedan od najvećih organa, sa brojnim funkcijama u organizmu. Jedna od najvažnijih je njena zaštitna uloga, posebno u zaštiti od prodiranja štetnih mikroorganizama i njihovog razmnožavanja. Naše telo je konstatno na meti velikog broja različitih mikroorganizama. Zrava koža očuvane strukture je prva linija odbrane protiv bakterija, virusa i drugih mikroorganizama, sprečavajući njihov prolazak […]

Hrana koja dovodi do osteoporoze

Hrana koja dovodi do osteoporoze

    Ako želite izgraditi ili održati vaše kosti jakima trebate jesti pravu hranu. Sa druge strane postoji hrana koja može doslovno oslabiti vaše kosti jer podstiče gubitak minerala ili blokira njihovu ugradnju u kosti slabeći normalnu funkciju vaših kostiju. Pored svega ovoga neke od tih namirnica upotrebljavamo svakodnevno. Šest namirnica koje su neprijatelji naših […]

Terapija trovanja alkoholom

Terapija trovanja alkoholom

Trovanja alkoholom su veoma česta , naročito kod mlađe populacije  i manifestuju se sledećim reakcijama  u organizmu: 1. Depresija CNS-a – Najpre se javlja ekscitacija, a potom depresija do narkotičkog efekta. 2. Metabolička acidoza – zbog stvaranja kiselih produkata (Acet-aldehid i Sirćetna kiselina) 3. Hipoglikemija – zbog poremećaja glikogenolize 4. Inhibicija termoregulacije – centralno 5. […]